توانمندی های دانشکده ها هنر

دانشكده هنر

هم زمان با تاسيس دانشگاه الزهرا «س» در سال 1343 ، تدريس رشته‌اي با عنوان  «خانه داري‌‌» در برنامه فعاليت هاي  آموزشي ‌آن قرار گرفت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌‌، دانشكده «هنرهاي كاربردي‌» تأسيس شد. اين دانشكده در سال 1362 به «دانشكده هنر‌‌‌‌» تغيير نام داد. با حذف رشته «هنر و تزئين داخلي» سه رشته نقاشي، گرافيك و صنايع دستي به اين دانشكده افزوده شد. در بهمن ماه سال 1365‌‌‌‌، دانشكده هنر اقدام به پذيرش دانشجو در رشته «طراحي صنعتي‌» كرد. در سال 1375 اولين دوره كارشناسي ارشد نقاشي، در سال 1376 كارشناسي ارشد گرافيك، در سال 1378 كارشناسي ارشد پژوهش هنر، در سال 1379 دكتري پژوهش هنر و در سال 1380 كارشناسي ارشد صنايع دستي به اين دانشكده اضافه شد.
گروه‌‌‌هاي  آموزشي اين دانشكده عبارتند از :
1- ارتباط تصويري  (گرافيك‌)
2- پژوهش هنر
3- طراحي و چاپ پارچه و طراحي لباس
4- صنايع دستي
5- طراحي صنعتي
6- نقاشي


اين دانشكده داراي يك مجله علمي – ترويجي به نام «جلوة هنر» است كه از سال 1368 زير نظر معاونت پژوهشي دانشگاه به چاپ مي رسد.

 گروه ‌آموزشي ارتباط تصويري (گرافيك)
رشته ارتباط تصويري از سال 1362 و پس از تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي، در اين دانشگاه تأسيس شد.
دوره های آموزشی
• کارشناسی: ارتباط تصويري
• کارشناسی ارشد: ارتباط تصويري

توانمندی هاي پژوهشي

• طراحي گرافيك(پوستر، صفحه آرايي، آرم و ....)
• تصوير متحرك
• تايپو گرافي
• خوشنويسي
• چاپ دستي، ماشيني و الكترونيكي
• نقد و تحليل آثار گرافيك

خدمات مشاوره اي:
• طراحي و صفحه آرايي كتاب، بروشور، پوستر، آرم، بسته بندي، تصوير سازي متون و ...
• چاپ انتشارات و تبليغات، لابراتوار عكاسي (سياه - سفيد و رنگي)
برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
o بررسي رقعه هاي دعوت دوره قاجار/ دكتر عفت افضل طوسي
o نشانه شناسي هنر انقلاب/ دكتر عفت افضل طوسي
o شناخت ابزار كمك آموزشي و ساخت دستگاه بزرگ نمايي / دكتر معصومه اميراينانلو
o تهيه فيلم  تكنيك هاي تصويرسازي / دكتر معصومه اميراينانلو
o تجزيه و تحليل نشانه شناسانه پيام تصويري بعد از انقلاب اسلامي / دكتر فهيمه دانشگر
o تجزيه و تحليل پيام تصويري در مينياتور ايراني / دكتر فهيمه دانشگر
o نماد قلب در قرآن مجيد / محبوبه مداري محدث
o بررسي و طبقه بندي شكل هاي متنوع حروف در خط شكسته نستعليق /  ميترا معنوي راد
o بررسي تركيب بندي در خط شكسته نستعليق / ميترا معنوي راد
 

تأليف و ترجمه كتاب
 تاريخ تحولات هنر گرافيك در جهان / دكتر فهيمه دانشگر
 تكنيك هاي چاپ ماشيني/ علي اصغر فرامرزيان
 چاپ هاي جانبي (سه بعدي – سيلك اسكرين – تامپو)/ علي اصغر فرامرزيان

کارگاه ها و آزمایشگاه ها
 كارگاه‌هاي مباني
 كارگاه‌ عكاسي سياه و سفيد
 كارگاه‌ عكاسي رنگي
 مركز رايانه اي طراحي

تجهیزات و دستگاه ها
- اگرانديسور
- پروسسور
- تجهيزات كامل لابراتوار عكاسي سياه - سفيد و رنگي

فعاليت هاي علمي – اجرايي
• برگزاري سمينار «بسته بندي و تبليغات»
• برگزاري سمينار «كاربرد رايانه در هنر دانشگاهي»
• برگزاري كارگاه‌ آموزشي «خلاقيت»
• برگزاري كارگاه‌ آموزشي«خوشنويسي شكسته» 
• عضويت در هيأت علمي همايش هاي هنري و همكاري علمي – هنري و اجرايي در برگزاري همايش
• همكاري در برگزاري نمايشگاه هاي هنري

 گروه ‌آموزشي پژوهش هنر
رشته پژوهش هنر از سال 1378 در مقطع كارشناسي ارشد و از سال 1379 در مقطع دكتري  در اين دانشگاه تأسيس شد.

دوره های آموزشی
o کارشناسی: پژوهش هنر
o کارشناسی ارشد: پژوهش هنر

توانمندی هاي پژوهشي:
• باستان شناسي
• تاريخ هنر مشرق زمين
• اسطوره شناسي
• زيباشناسي هنر ايران اسلامي
• معماري
• معماري داخلي
• ارتباط تصويري (گرافيك محيطي، طراحي نشانه و ..)
• تصويرسازي
• عكاسي تخصصي هنري
• محوطه آرايي
• طراحي لباس و طراحي جواهر
برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
- نقش باورهاي ديني در هنر ايران باستان / دكتر ابوالقاسم دادور
- پارچه هاي آل بويه / دكتر ابوالقاسم دادور
- بررسي، تحقيق ، طراحي شكل و رنگ قوطي و برچسب شامپوي بچه / دكتر زهرا رهبرنيا
- تجزيه، تحليل و نقد آثار ارتباط تصويري / دكتر زهرا رهبرنيا
- بررسي نگاره هاي دوره آل بويه / دكتر اشرف السادات موسوي

تأليف و ترجمه كتاب
 اساطير و سمبل هاي خدايان ايران باستان و هند / دكتر ابوالقاسم دادور
 حيوانات تركيبي در هند و ايران / دكتر ابوالقاسم دادور
 معماري خانه هاي ايراني / دكتر فاطمه كاتب
 101 اتاق نشيمن / دكتر فاطمه كاتب

 گروه ‌‌آموزشي طراحي و چاپ پارچه و طراحي لباس

هم زمان با تاسيس دانشگاه در سال 1343 رشته‌اي با عنوان خانه داري در فعاليت‌هاي ‌‌‌آموزشي ‌آن قرار گرفت و در سال 1346 به رشته طراحي و خياطي تغيير نام داد. مجدداً در سال 1362 با تغيير محتواي برنامه هاي درسي به رشته طراحي و چاپ پارچه و طراحي لباس تغييرنام يافت. در  سال 1372 گرايش بافت نيز افزوده شد. هم اكنون رشته طراحي چاپ پارچه و طراحي لباس در سه گرايش تدريس مي شود.

دوره های آموزشی
• کارشناسی: طراحي و چاپ پارچه، طراحي  لباس ، بافت

توانمندی هاي پژوهشي:
 طراحي لباس مشاغل
 طراحي پارچه
 سايز بندي پوشاك
 فرش دستباف
 پارچه بافي سنتي
 رنگرزي سنتي

برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
 طراحي لباس كاركنان ستاد بحران شهر تهران / صديقه پاك بين
 طراحي لباس قضات دادگستري / صديقه پاك بين
 بررسي شيوه هاي بافت، دار و ابزار و مواد اوليه در فرش دستباف به منظور كاهش ضايعات آن/ دكتر فريده طالب‌پور
 بررسي عيوب قالي به منظور برنامه ريزي آموزشي در استان هاي يزد، همدان، كردستان و كاشان / دكتر فريده طالب‌پور

کارگاه‌ها و آزمایشگاه ها
o كارگاه‌ بافت
o كارگاه چاپ باتيك
o كارگاه طراحي الگو
o كارگاه طراحي لباس
o كارگاه اسكرين پرشلينگ
o كارگاه چاپ نيمه اتوماتيك
o كارگاه دوخت

تجهیزات و دستگاه ها
 ماشين هاي دوزندگي صنعتي
 ماشين هاي دوزندگي كامپيوتري
 دستگاه چاپ تي شرت نيمه اتوماتيك
 ماشين هاي بافندگي دستي
 دستگاه چاپ اسكرين نيمه اتوماتيك

تأليف و ترجمه كتاب
 سايز بندي پوشاك بانوان / صديقه پاك بين
 طراحي اندام / صديقه پاك بين
 اصول تجزيه پارچه و طرح هاي رنگي/ دكتر فريده طالب‌پور
 تاريخ پارچه و نساجي در ايران / دكتر فريده طالب‌پور

فعاليت هاي علمي – اجرايي
 برگزاري كارگاه آموزشي دوخت، چاپ و سوزن دوزي (بين ايران و پاكستان)
 برگزاري كارگاه آموزشي چاپ شني
 برگزاري كارگاه آموزشي تاپستري
 سمينار صنعت پوشاك


 گروه ‌آموزشي صنايع دستي
با شكل گيري ستاد انقلاب فرهنگي در سال 1363 رشته صنايع دستي در دانشكده هنر دانشگاه الزهرا در مقطع كارشناسي و در سال 1382 در مقطع كارشناسي ارشد فعال شده است.

دوره های آموزشی
o کارشناسی: صنايع دستي
o کارشناسی ارشد: صنايع دستي،  طراحي و توليد

توانمندی هاي پژوهشي
• طراحي فرش‌
• كلية موضوعات مربوط به فرش
• بررسي نقوش قالي
• نگارگري
• بررسي انواع گياهان رنگرزي ايران و جهان
• چوب‌شناسي (تكنيك هاي گوناگون چوب و تلفيق چوب با موادگوناگون)
• سفال و ظروف سفالي
• نقوش كتيبه ها
• بررسي آثار و ابنيه تاريخي
• جواهر سازي و فلزكا ري در ايران و جهان
• هنرهاي سنتي و صنايع دستي
• انجام تست هاي آزمايشگاهي بر روي لعاب هاي سفال و بررسي و تست رنگ هاي شيميايي و گياهي

برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
 حفاظت و مرمت آثار / دكتر مهين سهرابي
 پذيرش آثار كهن نزد مخاطبان هنر در عصر حاضر، زبان و بيان مشترك / دكتر مهين سهرابي
 بررسي سير تحول هنر فلز كاري از ابتدا تا آخر دوره ساساني / فروزنده قاسمي
 بررسي انواع گياهان رنگرزي منطقه استان مازندران / فروزنده قاسمي
 شناسايي ، ريشه يابي و احياي طرح ها و نقوش قالي كرمان / دكتر مهر انگيز مظاهري
 بررسي آموزشي صنايع دستي در دانشكده هاي هنري / دكتر مهرانگيز مظاهري

کارگاه‌ها و آزمایشگاه ها
 كارگاه معرق و منبت
 آزمايشگاه رنگرزي
 كارگاه گليم و قالي
 كارگاه سفال و سراميك
 كارگاه فلز و قلمزني


تجهیزات و دستگاه ها
 انواع دستگاه هاي برش الوار
 دستگاه دريل ، اره برقي و رنده ساب
 كوره هاي سفالگري
 كوره هاي شيشه گري


 گروه ‌آموزشي طراحي صنعتي
دانشكده هنر در سال 1365 اقدام به تأسيس گروه طراحي صنعتي و پذيرش دانشجو در رشته طراحي صنعتي نمود.

دوره های آموزشی
• کارشناسی: طراحي صنعتي

توانمندی هاي پژوهشي
ارائه خدمات مشاوره، طراحي و نمونه سازي و اجرا در حوزه هاي:
• مبلمان شهري
• طراحي محصولات صنعتي
• بسته بندي محصولات صنعتي، مواد غذايي و شوينده
• طراحي غرفه هاي نمايشگاهي
• طراحي مبلمان داخلي و بيروني محيط هاي مسكوني، اداري و صنعتي
• طراحي هويت سازماني براي شركت ها، كارخانجات، مؤسسه هاي دولتي و خصوصي
• انجام پژوهش هاي مرتبط با موضوع طراحي صنعتي و صنايع توليدي

برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
o شاخص هاي افزايش بهره وري از فضاهاي آموزشي /  مهندس علي اصغر اكبري
o ميز برش طراحي صنعتي/ دكتر بهزاد سليماني
o بررسي تطبيقي مفاهيم كليدي طراحي صنعتي در قرن بيستم / دكتر بهزاد سليماني
o اتصالات در صنعت پلاستيك / دكتر پروين شكري
o پكيج آموزشي تركيب رنگ ها / مهندس فريبا مصطفوي
o بررسي تطبيقي روند آموزشي طراحي صنعتي در ايران و كشورهاي صنعتي/ دكتر احمد ندايي فرد
o  بررسي تطبيقي روش‌هاي حل مشكل در پروژه هاي طراحي صنعتي/ دكتر احمد ندايي فرد


کارگاه ها و آزمايشگاه‌ها
  كارگاه چوب
  كارگاه فلز
  كارگاه رزين
  كارگاه سراميك


تجهیزات و دستگاه ها
 اره فلكه
 دستگاه هفت كاره
 دريل ثابت
 دستگاههاي تراشكاري
 انواع دستگاههاي جوش كاري
 انواع صفحه ساب
 دستگاه عمود بُر
 انواع رنده هاي برقي و دستي
 خم كن
 برش فلز
 
 گروه ‌آموزشي نقاشي
اين گروه از سال 1362 و پس از انقلاب فرهنگي در اين دانشگاه تاسيس شد.

دوره های آموزشی
  کارشناسی: نقاشي
  کارشناسی ارشد: نقاشي

توانمندی هاي پژوهشي
o تاريخ نقاشي، زيبا شناسي
o تكنيك هاي نقاشي، مينياتور، خط
برخي از طرح هاي پژوهشي انجام شده
• تأثير زيبا شناسي صفويه بر نقاشي مغول / زهرا پاكزاد
• مروري بر نقاشي هاي ديوار بقاع متبركه گيلان / دكتر پريسا شاد قزويني
• مطالعه ويژگي هاي تصويري آيات موضوعي قرآن كريم/ دكتر پريسا شاد قزويني
• مروري بر نقاشي ديواري دوره قاجار / دكتر محمد معمارزاده
• بررسي وضعيت كنوني رشته هاي هنري وارائه راهكارهاي بهبود و گسترش آن با تأكيد بر هنر اسلامي و سنتي / دكتر فاطمه هنري مهر


تأليف و ترجمه كتاب
 طراحي چهره هاي ديويد هاكنسي  (ترجمه) /  زهرا پاكزاد
 نقاشي ديواري از طرح تا مرمت / دكتر منصور حسامي كرماني
 مواد و تكنيك هاي نقاشي ديواري / دكتر منصور حسامي كرماني
 بررسي نقاشي معاصر غرب آزاد ازآرنو تا پست مدرنيسم / دكتر پريسا شاد قزويني
 تأثير شرق بر نقاشي اروپا / دكتر پريسا شاد قزويني
 تصوير و تجسم عرفان در هنرهاي اسلامي / دكتر محمد معمارزاده
كارگا‌ه‌ها‌ و آزمايشگاه‌ها:
o كارگاه‌ نقاشي
o كارگاه‌ نقاشي ديواري
o كارگاه‌ تخصصي طراحي
فعاليت هاي علمي - اجرايي
- برگزاري كارگاه‌ ‌‌آموزشي "روش مقاله نويسي علمي و پژوهشي "
- طراحي و اجراي جشنواره "ميعاد با سپيده"
- برگزاري كارگاه آموزشي آبرنگ