انجمن دانشجویی کارآفرینی و نوآوری (کارنو)

هدف

به کارگیری از دانشجویان علاقه‌مند، متخصص و فعال جهت انجام فعالیت در حوزه ی مورد علاقه و همچنین این انجمن ارتباط بین مرکزنوآوری و شکوفایی و دانشجویان را تسهیل می بخشد.

 

فعالیت ها:

در این انجمن فعالیت هایی چون تولید محتوا، طراحی پوستر، تبلیغات و دیجیتال مارکتینگ، ارزیابی و فعالیت هایی جهت برگزاری کلاس ها برگزار میشود.

 

 

معرفی اعضای انجمن

 

سردبیرانجمن و گرافیست:

آیدا اسماعیلی

تولید محتوا:

   پگاه مرادی

   پرشاد داداشی

   زهرا سرمدی

   فائزه محقق

   ساحل کمال الدین

 

آمار و نظرسنجی:

   مهرناز حسنانی

   کیمیا میروهابی

 

تبلیغات:

مائده روح زاده

   فاطمه زهرا لنکرانی

 

کادر اجرایی:

   فرزانه توکلی

   مونا اصغری

   مریم سادات ابوطالبی

   مریم حسین زاده