توانمندی های دانشکده علوم انسانی

    دانشكده ادبيات، زبانها و تاريخ
 اين دانشكده از سال 1343 ، تحت عنوان دانشكده «مترجمي زبان‌هاي خارجي و منشي‌گري» فعاليت خود را آغاز نمود. در سال 1365 رشته الهيات و رشته زبان  وادبيات فارسي و در سال 1370 رشته تاريخ به صورت رشته‌هاي مستقل به گروه‌هاي آموزشي اين دانشكده افزوده شدند. در سال 1372 عنوان دانشكده به «ادبيات والهيات » تغيير نام يافت. در سال 1381 رشته الهيات از اين دانشكده تفكيك شد. هم اكنون اين دانشكده به صورت مستقل با عنوان دانشكده ادبيات، زبانها و تاريخ در شش گروه آموزشي زير فعاليت مي‌كند.
1. تاريخ
2. زبان انگليسي
3. زبان شناسي همگاني
4. زبان و ادبيات عرب
5. زبان و ادبيات فارسي
6. مترجمي زبان فرانسه

 گروه ‌آموزشي تاريخ 
 اين گروه در سال 1370 با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد آغاز به كار كرد. سپس در سال 1374 در مقطع دكتري ودر سال 1378 در مقطع كارشناسي اقدام به پذيرش دانشجو نمود.
دوره های آموزشی
 کارشناسی: تاريخ
 کارشناسی ارشد: تاريخ اسلام، تاريخ ايران
 دكتري : تاريخ اسلام، تاريخ ايران

توانمندی هاي پژوهشي
  مطالعات بنيادي و كاربردي تاريخ ايران
  مطالعات بنيادي و كاربردي تاريخ اسلام
  مطالعات اسنادي


برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
  بازخواني اسناد وقفي بيمارستان هاي تهران / دكتر نزهت احمدي
  بررسي موقعيت هاي فردي و منزلت هاي اجتماعي دركسب مناصب دولتي در دوره شاه عباس/ دكتر نزهت احمدي
  تاريخ ايران در دوره تيموريان /دكتر مهدي فرهاني منفرد
  فرهنگ كار در اسلام/ دكتر علي محمد ولوي
  سيره شناسي معصومين در ارتباط با بازماندگان شهدا / دكتر علي محمد ولوي

تأليف و ترجمه كتاب
• گسترش خدمات درماني با تكيه بر اسناد وقفي / دكتر نزهت احمدي
• تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي / دكتر فاطمه جان احمدي
• تاريخ تركمانان قره قويونلو و آق قويونلو/ دكتر اسماعيل حسن زاده
• تاريخ مرند/ دكتر اسماعيل حسن زاده
• فراز و فرود اصلاحات در دوره امير كبير / دكتر امير شيخ نوري
• نقش غرب در توسعه اختلافات ارضي و مرزي / دكتر امير شيخ نوري
• تاريخ نگاري ايران / دكتر مهدي فرهاني منفرد
• پيوند سياست و فرهنگ در دوره زوال تيموري/ دكتر مهدي فرهاني منفرد
• تاريخ نگاري عصر پهلوي / دكتر سيمين فصيحي
• تاريخ علم كلام و مذاهب اسلامي/ دكتر علي محمد ولوي
• شاهدان شهادت / دكتر علي محمد ولوي
 
 گروه ‌آموزشي زبان شناسي همگاني
گروه آموزش زبان شناسي در سال 1383 با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد ‌آغاز به كار كرد. در سال 1388 رشته آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان فعاليت خود را آغاز نمود.

دوره های آموزشی
• کارشناسی: زبان شناسي همگاني
• کارشناسی ارشد: آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان

توانمندی هاي پژوهشي
 اصطلاح شناسي
 روان شناسي زبان
 تحليل گفتمان
 زبان شناسي شناختي
 نحو زايشي

برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
o تاريخ زبان شناسي ايراني / دكتر فريده حق بين
o طرح ملي واژگان پايه دانش آموزان دوره ابتدايي / دكتر شهين نعمت زاده

تأليف و ترجمه كتاب
  نظريه هاي زبان با نگاهي به آموزش زبان و سواد انتقادي(ترجمه)/ دكتر فريده حق بين
  زبان روزنامه ها (ترجمه)/ دكتر فريده حق بين
  مادرانه ها/ دكتر فاطمه راكعي
  آواز گلسنگ/ دكتر فاطمه راكعي
  گفتمان جنگ (ترجمه) / دكتر فرهاد ساساني
  استعاره (ترجمه) / دكتر فرهاد ساساني


فعاليت هاي علمي – اجرايي
• برگزاري نخستين هم انديشي زبان شناسي و مطالعات بين رشته اي –  سال 1383
• برگزاري دومين هم انديشي زبان شناسي و مطالعات بين رشته اي –  سال 1386
 

 گروه آموزشي ‌مترجمي زبان فرانسه
 اين گروه نيز در سال 1343 تأسيس شد. در اين گروه زبان فرانسه تا سال 1366 در دو گرايش دبيري زبان فرانسه و مترجمي فرانسه تدريس مي‌شد، پس از آن گرايش دبيري حذف و تنها به آموزش مترجمي فرانسه پرداخته شد. هم اكنون گروه آموزشي زبان فرانسه تنها در مقطع كارشناسي دانشجو مي‌پذيرد.

دوره های آموزشی
• کارشناسی: ‌مترجمي زبان فرانسه
• کارشناسی ارشد: ‌مترجمي زبان فرانسه

توانمندی هاي پژوهشي
o مطالعات نظري زبان فرانسه
o نقد كتاب و روش هاي آموزشي

خدمات آموزشي
• برگزاري دوره هاي آموزشي ترجمه متون فرانسه به فارسي و فارسي به فرانسه
• برگزاري دوره هاي آموزشي روش هاي زبان آموزي

خدمات مشاوره اي
 مشاوره و ارائه خدمات در برنامه هاي صداو سيما به زبان فرانسه
 ترجمه متون مختلف مطبوعاتي

برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
  واژه نامه صنعت خودرو و صنايع وابسته / دكتر شيرين حقيقت
  واژه نامه مطبوعاتي / دكتر ناهيد جليلي مرند

تأليف و ترجمه كتاب
  واژه شناسي/ دكتر ناهيد جليلي مرند
  امثال و تعبيرات/ دكتر ناهيد جليلي مرند
 
 گروه آموزشي زبان انگليسي
گروه زبان انگليسي همزمان با تأسيس دانشگاه در مقطع كارشناسي فعاليت خود را آغاز كرد و در سال 1373 با راه اندازي رشته آموزش زبان انگليسي» در مقطع كارشناسي ارشد و در سال 1386 در مقطع دكترا فعاليت خود را گسترش داد.

دوره های آموزشی
• کارشناسی: زبان و ادبيات انگليسي
• کارشناسی ارشد: ‌ آموزش زبان انگليسي
• دكتري : آموزش زبان انگليسي

توانمندی هاي پژوهشي
 تهيه لغت نامة واژه هاي نقد ادبي
 ادبيات تطبيقي زبان انگليسي و زبان فارسي

برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
  نحوه ي خواندن شعر واستخراج معنا / دكتر بهنوش اخوان
  چگونه سخنراني كنيم / سيده مليحه سيد نقوي
  تأثير استفاده از اينترنت بر مهارت هاي خواندن / دكتر سيده سوسن مرندي

كارگاه ها و آزمايشگاه ها
o پايگاه رايانه اي
o آزمايشگاه زبان

فعاليت هاي علمي – اجرايي
• برگزاري همايش آموزش زبان انگيسي به كمك فن آوري (CALL) – سال 1389
• برگزاري همايش پسا مدرنيسم و نقد ادبي – سال 1388
• كارگاه روش تحقيق و آموزش زبان به كمك فن آوري – سال 1388
• كارگاه آموزش استفاده از آمار  ( SPSS)
• كارگاه روش تحقيق كيفي آموزش زبان به كمك فن آوري – سال 1386


 گروه ‌‌آموزشي زبان و ادبيات عرب
گروه زبان و ادبيات عرب در سال 1377 تأسيس گرديد و در دو مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشجو مي‌پذيرد.

دوره های آموزشی
 کارشناسی: زبان و ادبيات جديد، زبان و ادبيات قديم
 کارشناسی ارشد: ‌ زبان و ادبيات جديد، زبان و ادبيات قديم

توانمندي هاي پژوهشي
  زبان (زبان شناسي عربي، صرف و نحو و بلاغت و...)
  ادبيات (قديم و جديد)
  ترجمه وتأليف و پژوهش در زمينه علوم قرآني، تاريخ فرهنگ و تمدن، فقه و حقوق، عرفان و طب سنتي

تأليف و ترجمه كتاب
o امام حسين (ع) در شعر معاصر عربي / دكتر انسيه خزعلي
o زيباشناسي كلام زينب / دكتر انسيه خزعلي
o البحث الادبي مصادر، مناهجه/ دكتر بتول مشكين فام

فعاليت هاي علمي – اجرايي
• برگزاري سمينار منطقه اي مقاومت فلسطين – سال 1380
• برگزاري سمينار بين المللي تأثير متقابل ادبيات فارسي و عربي – سال 1380
• برگزاري كارگاه آموزشي نقد و ادبيات تطبيقي با حضور اساتيد عرب – سال 1385
• برگزاري كارگاه آموزشي نقد قصه كوتاه – سال 1386


 گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي
 گروه زبان و ادبيات فارسي در سال 1366 به صورت يك گروه مستقل تأسيس شد. از سال 1380 مقطع كارشناسي ارشد در اين گروه آغاز به كار كرد.

دوره های آموزشی
o کارشناسی: زبان و ادبيات فارسي
o کارشناسی ارشد: ‌ زبان و ادبيات فارسي
توانمندي هاي پژوهشي
 مطالعات نظري زبان وادبيات فارسي
خدمات آموزشي
• برگزاري دوره هاي آموزشي ويراستاري
• برگزاري دوره هاي آموزشي آيين نگارش اداري (مكاتبات)
• برگزاري دوره هاي آشنايي با شاعران بزرگ ادب فارسي
• برگزاري كلاس هاي شاهنامه خواني، مثنوي خواني، حافظ خواني
برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
  واژگان طبيعي در مجموعه آثار نيما يوشيج / دكتر مهين پناهي
  مقايسه سبك شناسانه غزليات مولانا و غزليات سعدي / دكتر مريم حسيني
  نقد كهن الگوي غزليات شمس/ دكتر مريم حسيني
  مقايسه مولانا و جبران خليل جبران / دكتر سهيلا صلاحي مقدم
  تلميحات قرآني در شعر فارسي تا قرن پنجم / دكتر ذوالفقار علامي مهمان دوستي
  كتاب شناسي بيهقي/ دكتر مهدي نيك منش


تأليف و ترجمه كتاب
 اخلاق عارفان (اخلاق اجتماعي عارفان) / دكتر مهين پناهي
 سبوي سبز (اخلاق با جانان عرفان)/ دكتر مهين پناهي
 تصحيح حديقه سنايي / دكتر مريم حسيني
 نخستين زبان صوتي / دكتر مريم حسيني
 بررسي تطبيقي مولانا جلال الدين محمد و ويليام بليك / دكتر سهيلا صلاحي مقدم

فعاليت هاي علمي – اجرايي 
  همكاري در برگزاري همايش بين المللي بزرگداشت مولوي – سال 1386
  برگزاري كارگاه آموزش دستور زبان فارسي در آستاراخان روسيه – سال 1382
  مشاركت در همايش انجمن علمي استادان كشور (از سال 1380)
  مشاركت در همايش نقد ادبي و مولوي – سال 1386
  مشاركت در همايش  نكوداشت حكيم سنايي – سال 1384
  مشاركت در كارگاه شهر كتاب (كهن الگوها در غزليات – شطحيات منظوم مولانا) – سال 1386
  مشاركت در كارگاه آموزشي ادبيات تطبيقي شهر كتاب – سال 1385


  دانشكده الهيات
اين دانشكده در سال 1365 با پذيرش دانشجو در رشته دبيري الهيات و معارف اسلامي در دانشكده‌ ادببات و زبان‌ها آغاز به كار كرد. در سال 1382 رشته الهيات از دانشكده ادبيات تفكيك شد و به صورت يك دانشكده مستقل با پنج گروه آموزشي زير به فعاليت مشغول شد.

1- اديان و عرفان
2- تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي
3- علوم قرآن و حديث
4- فقه و مباني حقوق اسلامي
5- فلسفه و حكمت اسلامي

 ‌گروه آموزشي اديان و عرفان
گروه اديان و عرفان در سال 1379 تشكيل شد و در همان سال، اولين ورودي دانشجويان اين رشته مشغول به تحصيل شدند.

دوره های آموزشی
• کارشناسی: اديان و عرفان اسلامي
• کارشناسی ارشد: اديان و عرفان اسلامي

توانمندی هاي پژوهشي
 تصوف و عرفان اسلامي
 فرق و مذاهب اسلامي
 اديان هندوي، بودايي، يهود، مسيحيت
 اديان ابتدايي و قديم
 روش شناسي، جامعه شناسي و پديدار شناسي دين
 عرفان تطبيقي

خدمات مشاوره اي
o ارايه مشاوره به مركز پژوهش اديان جهان
o ارايه مشاوره به مركز بنياد دايرة المعارف اسلامي

برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
 اديان آمريكاي شمالي، مركزي و جنوبي/ دكتر مرضيه شنكايي

تأليف و ترجمه كتاب
  عرفان هندويي و اسلامي/  دكتر نوري سادات شاهنگيان - 1388
  درباره يهود ، سه مقاله از مجموعه مقالات ، كتاب مرجع/ دكتر ليلا هوشنگي – 1386

فعاليت هاي علمي – اجرايي
• برگزاري كارگاه آموزشي آشنايي با دايرة المعارف نويسي-  سال 1382
• برگزاري كارگاه آموزشي مآخذ شناسي اديان - سال 1386
• برگزاري همايش اديان، جوان و ازدواج – سال 1383
• همكاري با مجله تحقيقات علوم قرآن و حديث دانشگاه الزهرا(س)
• همكاري با مجله مطالعات اسلامي  دانشكده الهيات مشهد
• همكاري با ناشران براي داوري كتاب
 

 گروه آموزشي تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي
رشته تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي در سال 1377 شروع به كار كرده است.

دوره های آموزشی
o کارشناسی: تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي
o کارشناسی ارشد: تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي
تأليف و ترجمه كتاب
 نقش اسماعيليان در جنگ هاي صليبي / دكتر عبدالله ناصري
 گنجينه هاي فاطميان (كنوز الفاطميين)/ دكتر ندا گليجاني مقدم
 دولت ايوبيان/ دكتر عبدالله ناصري

فعاليت هاي علمي – اجرايي
  عضويت در شوراي سياستگزاري پژوهشكده تاريخ اسلام
  عضويت در انجمن علمي تاريخ ايران
  عضويت در انجمن علمي تاريخ اسلام
  عضويت در انجمن مطالعات تاريخ جنگ هاي صليبي وشرق لاتين – آمريكا
  همكاري با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  عضويت در هيأت تحريريه  مجله علمي پژوهشي العلوم الانسانيه
 

 گروه آموزشي علوم قرآن و حديث
اين گروه در سال 1372 داير شد و هم اكنون در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشجو مي‌پذيرد.

دوره های آموزشی
o کارشناسی: علوم قرآن و حديث
o کارشناسی ارشد: علوم قرآن و حديث

تأليف و ترجمه كتاب
 يهود شناخت، دفتر نشر فرهنگ اسلامي / دكتر سهيلا جلالي كندري – 1380  و 1378
 زن مسلمان پرده نشيني  يا حضور اجتماعي / دكتر سهيلا جلالي كندري
 زن از ديدگاه نهج البلاغه / دكتر فاطمه رحماني – 1369
 اضواء علي خطبه ذم النساء في النهج البلاغه / دكتر فاطمه رحماني 1425
 زن در تاريخ انديشه اسلامي / دكتر فتحيه فتاحي زاده  - 1386
 مباني و روش هاي نقدي حديث در كتب اربعه / دكتر فتحيه فتاحي زاده  - 1385
 تحفه الفتي في  تفسير سوره هل اتي / دكتر پروين بهارزاده

فعاليت هاي علمي – اجرايي
• برگزاري كارگاه آموزشي نرم افزارهاي علوم قرآن و حديث و معرفي سايت هاي مرتبط -  هفته پژوهش هر سال
• عضويت در هيأت تحريريه  مجله علمي ترويجي سفينه
• عضويت در هيأت تحريريه  مجله علمي پژوهشي علوم قرآن و حديث دانشگاه الزهرا(س)
• همكاري با مركز پژوهش هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

 گروه آموزشي فلسفه و حكمت اسلامي
در بهمن ماه 1378 اولين دانشجويان رشته الهيات با گرايش فلسفه و حكمت اسلامي مشغول به تحصيل شدند. در سال 1379 گروه فلسفه و حكمت اسلامي به صورت يك گروه علمي مستقل به فعاليت خود ادامه داد.

دوره های آموزشی
 کارشناسی: فلسفه و حكمت اسلامي
 کارشناسی ارشد: فلسفه و حكمت اسلامي

تأليف و ترجمه كتاب
o امكان معرفت خدا و ادله وجود او از نظر ابن سينا و اسپينوزا / دكتر زهره توازياني
o خدا از ديدگاه صدر المتألهين و پل اتيليش/ دكتر اعلي توراني
o مقدمه اي بر الهيات سيستماتيك / دكتر اعلي توراني
o زن در عرفان اسلامي و مسيحي (به زبان عربي) / دكتر فروزان راسخي
o حكمت خالده / دكتر فروزان راسخي
o آيا ايمان به خدا عقلاني است / دكتر نرگس نظرنژاد

فعاليت هاي علمي – اجرايي
 عضويت در هيأت تحريريه  مجله حكمت سينوي دانشگاه امام صادق (ع)

 
گروه معارف
گروه معارف اسلامي در راستاي مصوبة شواي عالي انقلاب فرهنگي و با هدف آشنايي دانشجويان با انديشه ها و مباني ديني و اسلامي فعاليت مي نمايد.

تأليف و ترجمه كتاب
 كاوش هاي اخلاقي و تربيتي / معصومه حسيني كلهرودي
 امام علي (ع) زنان و قضاوت ها / معصومه حسيني كلهرودي
 زنان و سياست در قرآن/ مرضيه خزعلي
 قرآن و چگونگي پاسخگويي به نيازهاي زنان/ دكترابراهيم كلانتري
 نگرش تطبيقي به زن در آينه قرآن و اديان زرتشت ، يهود و مسيح / الهه وكيلي

فعاليت هاي علمي – اجرايي
o عضويت در هيأت تحريريه  مجله علمي پژوهشي انديشه نوين ديني
o عضويت در هيأت تحريريه فصلنامه تخصصي مطالعات انقلاب اسلامي
o عضويت در هيأت تحريريه فصلنامه دانشگاه اسلامي
o صاحب امتياز ماهنامه «راه قرآن» و عضويت در هيأت تحريريه  ماهنامه
o عضويت در هيأت تحريريه نشريه آيين نو (مؤسسه فرهنگي انتشاراتي اباصالح)
 

  دانشكده علوم اجتماعي و اقتصاد
اين دانشكده از بدو تأسيس دانشگاه و پذيرش دانشجو درگرايش‌هاي منشي‌گري و حسابداري آغاز به كار نمود. در سال 1350 گرايش‌هاي منشي‌گري و حسابداري به دو رشته مستقل خدمات اداري و حسابداري تقسيم و در سال 1365 در قالب يك دانشكده مستقل با عنوان ‌‌«دانشكده علوم اجتماعي و اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌» به فعاليت خود ادامه داد.
در حال حاضر اين دانشكده داراي پنج گروه آموزشي است كه عبارتند از:
1- اقتصاد
2- حسابداري
3- علوم اجتماعي
4- مديريت بازرگاني
5- مطالعات زنان و خانواده


 گروه ‌آموزشي اقتصاد
اين گروه از سال 1355 كار خود را ‌آغاز كرد و در حال حاضر نيز در سه مقطع كارشناسي‌‌‌‌، كارشناسي ارشد و دكتري دانشجو مي‌ پذيرد.
مقطع كارشناسي ارشد اين رشته از سال 1372 ‌آغاز به كار نموده است.
دوره های آموزشی
- کارشناسی: اقتصاد نظري
- کارشناسی ارشد: اقتصاد نظري، اقتصاد و توسعه و برنامه ريزي‌‌‌
- دكتري: اقتصاد نظري ، اقتصاد توسعه

توانمندی هاي پژوهشي
انجام پژوهش و مشاوره در حوزه هاي:
o سياست‌گزاري كلان و خرد اقتصادي
o سياست‌گزاري بخش عمومي
o توسعه اقتصادي
o تجارت بين الملل ، پول و ارز
o برنامه ريزي اقتصادي
o اقتصاد منابع
o اقتصاد نفت، نيرو و انرژي
o اقتصاد زيست محيطي
o اقتصاد اسلامي
o اقتصاد كشاورزي

برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
 نابرابري جنسيتي و توسعه اقتصادي در ايران
 نقش زنان در بازسازي اقتصاد ايران
 بررسي و تحليل نحوه عمل بورس اوراق بهادار از نظر اقتصادي
 تأثير كنترل سطح عمومي قيمت ها بر برخي متغيرهاي كلان اقتصادي
 تهيه جدول داده – ستانده سال 1380
 ارزيابي منطقه گرايي در آسيا(اكو)
 بررسي اهميت بخش هاي اقتصادي، مطالعه بخش حمل و نقل
تأليف و ترجمه كتاب
  درآمدي بر اقتصاد توسعه/ دكتر زهرا افشاري
  برنامه ريزي اقتصادي/ دكتر زهرا افشاري
  تئوري هاي توسعه منطقه اي و كاربردهاي آن/ دكتر فاطمه بزازان
  ماليه بين الملل / دكتر مهدي پدرام
  توسعه اقتصادي و برنامه ريزي/ دكتر محمود حائريان
  ريشه‌هاي نابرابري / دكتر حسين راغفر

 گروه ‌آموزشي حسابداري
  گروه حسابداري از بدو تأسيس دانشگاه ‌(1343‌) آغاز به فعاليت كرده است.

دوره های آموزشی
  کارشناسی: حسابداري
  کارشناسی ارشد: حسابداري

توانمندی هاي پژوهشي:
 ارائه خدمات پژوهشي و مشاوره‌اي در زمينه هاي:
 حسابداري مديريت
 حسابداري مالي
 حسابرسي
 استانداردهاي حسابداري،  بورس اوراق بهادار و ارزيابي سهام
 سيستم هزينه يابي بر مبناي هدف
 برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه هاي
 حسابداري
 گرايش هاي علمي در رشته حسابداري
 بودجه قابل انعطاف
 مديريت هزينه استرات‍ژيك
BSC


 برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
برنامه آموزش حسابداري
جايگاه حسابرسي از ديدگاه استفاده كنندگان از خدمات حسابرسي

تأليف و ترجمه كتاب
• هزينه يابي بر مبناي هدف / دكتر رضوان حجازي
• برنامه ريزي بودجه / دكتر سيد حسين علوي طبري
• اصول حسابداري / دكتر ويدا مجتهدزاده / دكتر سيد حسين علوي طبري
• آموزش حسابداري / دكتر ويدا مجتهدزاده

فعاليت هاي علمي – اجرايي
 برگزاري كارگاه آموزشي مديريت ريسك
 برگزاري كارگاه آموزشي تراز نامه براي بانك ها
 
 گروه ‌آموزشي علوم اجتماعي
گروه علوم اجتماعي از سال 1355 كار خود را ‌آغاز نمود و در حال حاضر با دو گرايش پژوهشگري و جامعه شناسي در مقطع كارشناسي ارشد فعاليت مي‌نمايد.

دوره های آموزشی
 کارشناسی: علوم اجتماعي
 کارشناسی ارشد: پژوهشگري، جامعه شناسي

توانمندی هاي پژوهشي
o آسيب هاي اجتماعي و مسائل اجتماعي (انحرافات، جرايم، آسيب هاي شهري و ....)
o ارتباط جمعي و رسانه ها، فن آوري هاي اطلاعات و ارتباطات (جنبه هاي اجتماعي ، فرهنگي، ...)
o توسعه و تغيير اجتماعي (تحولات اجتماعي ايران، جامعه شناسي انقلاب و...)
o برنامه ريزي شهري و جامعه شناسي شهري
o جمعيت شناسي و جمعيت شناسي اقتصادي – اجتماعي
o جامعه شناسي حقوقي و جامعه شناسي سياسي
o جامعه شناسي فرهنگ، ارزش‌ها و نگرش‌هاي اجتماعي – روان شناسي اجتماعي – سنجش افكار عمومي
o جامعه شناسي گروه‌هاي و طبقات اجتماعي و قشربندي اجتماعي- جامعه شناسي نابرابري هاي اجتماعي
o جامعه شناسي جوانان، زنان و كودكان
o جامعه شناسي تاريخي، جامعه شناسي نظري (تاريخ نظريات جامعه شناسي) ، نظريه‌پردازي
o جامعه شناسي  علم و تكنولوژي، جامعه شناسي معرفت
o جامعه شناسي ادبيات و هنر، نقد ادبي


 برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
• پژوهش ملي – بين المللي ايران و اينترنت: بررسي تأثير اينترنت بر جنبه هاي مختلف زندگي
• بررسي چالش هاي فرهنگي و اجتماعي زنان
• پيمايش ملي بررسي وضعيت، نگرش و مسايل جوانان ( با تأكيد بر دختران و زنان جوان)
• بررسي وضعيت اجتماعي –  اقتصادي زنان بيوه شهر تهران
• بررسي آگاهي از نابرابري هاي جنسيتي
• بررسي شرايط عيني و ذهني كار واشتغال زنان در بخش دولتي
• بررسي اعتماد اجتماعي در ايران
• بررسي پتانسيل خشونت جمعي در ايران
 
تأليف و ترجمه كتاب
 سن و جهت گيري هاي ارزشي ، نگرشي و رفتاري / دكتر منصوره اعظم آزاده
 جنسيت، فرهنگ، ارزش ها و نگرش ها / دكتر سوسن باستاني، دكتر مريم قاضي نژاد و ديگران
 روش تحقيق كيفي / دكتر خديجه سفيري
 جامعه شناسي جهان سوم / دكتر محمد تقي شيخي
 جمعيت شناسي اقتصادي – اجتماعي/ دكتر محمد تقي شيخي
 بررسي الگوي مصرف و ميزان رضايت مندي مشتركين خانگي برق تهران / دكتر شراره مهديزاده
 فلسفه سياسي فارابي/ دكتر فرناز ناظرزاده كرماني

فعاليت هاي علمي – اجرايي
o برگزاري كارگاه آموزشي مسئله يابي و پرسشگري در تحقيقات اجتماعي
o برگزاري كارگاه ارزيابي روش هاي تحقيق كيفي در حوزة مسائل و آسيب هاي اجتماعي ايران: بررسي موردي فرار دختران از خانه
o كارگاه روش توليد مقاله
 
 گروه ‌‌آموزشي مديريت
گروه مديريت و خدمات اداري از بدو تأسيس دانشگاه در سال 1343 داير گرديده است.

دوره های آموزشی
 کارشناسی: مديريت بازرگاني، مديريت كسب و كارهاي كوچك
 کارشناسی ارشد: مديريت بازاريابي، مديريت مالي، مديريت فناوري اطلاعات

توانمندی هاي پژوهشي
• مديريت فناوري اطلاعات
• مديريت مالي
• مديريت بازاريابي
• مديريت منابع انساني و مديريت استراتژيك
• سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار
• بورس هاي كالايي، بيمه و بانك

خدمات مشاوره اي
 تحول سازماني
 ارزيابي و توسعه در ايران
 بهره وري و تعالي سازماني
 مديريت مالي
 مديريت سرمايه گذاري
 بورس اوراق بهادار
 بورس كالايي، بيمه و بانك

 برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا  شده
- عوامل موثر بر خريدهاي اينترنتي
- عوامل مؤثر در اعتماد به سايت هاي الكترونيكي
- سنجش ميزان رضايت تحصيلي دانشجويان سال آخر
- بررسي موانع ارتقاي زنان به مشاغل مديريتي
- مطالعه و بررسي مديريت و عملكرد سازمان‌هاي غيرولتي داوطلبانه
- مطالعه خصوصيات شركت هاي هلدينگ در ايران

تأليف و ترجمه كتاب
• شركت هاي بزرگ، مشكلات بزرگ، مجموعه اي از راهكارهاي اجرايي در مورد مديريت نام هاي تجاري / دكتر مير احمد اميرشاهي
• بازاريابي بين الملل / دكتر محمدعلي بابايي زكليكي
• مهارت هاي اعمال قدرت و نفوذ/  دكتر محمدعلي بابايي زكليكي
• اصول و مفاهيم بازاريابي بين الملل و جهاني با نگرش كاربردي / دكترحسن قاليباف اصل

فعاليت هاي علمي – اجرايي
o برگزاري كارگاه هاي آموزشي در زمينه مديريت
o همكاري با انجمن هاي علمي و ارائه مشاوره در زمينه مديريت به سازمان ها، همايش هاي ملي و بين‌المللي
 

 گروه ‌آموزشي مطالعات زنان و خانواده
رشته مطالعات خانواده در سال 1375 در مقطع كارشناسي در دانشگاه الزهراء (س) تأسيس شد، و سپس در سال 1378 مقطع كارشناسي ارشد مطالعات زنان به اين گروه افزوده شد.

دوره های آموزشی
o کارشناسی: مطالعات خانواده
o کارشناسی ارشد: مطالعات زنان

توانمندی هاي پژوهشي
ارائه خدمات پژوهشي – آموزشي ومشاوره اي در حوزه هاي :
 مسائل زنان و خانواده
 حقوق زنان و خانواده
 جامعه شناسي خانواده

 برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
o عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر فرار دختران از منزل
o ازدواج و استحكام خانواده
o شكاف نسلي دختران با مادران
o عوامل اجتماعي مؤثر بر افزايش ورود دختران به دانشگاه ها
تأليف و ترجمه كتاب
• تفكر انتقادي در جامعه شناسي ورزش / دكتر افسانه توسلي
• جامعه شناسي اشتغال زنان / دكتر خديجه سفيري
• جامعه شناسي كاربردي خانواده/ دكتر فريبا سيدان، دكتر افسانه كمالي
• روياهاي زنانه در دنياي مردانه / دكتر جميله كديور

فعاليت هاي علمي – اجرايي
 برگزاري كارگاه آموزشي آسيب شناسي خانواده در ايران

  دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي
گروه روان‌شناسي به عنوان يكي از اولين رشته‌هاي تحصيلي در بدو تاسيس دانشگاه در سال 1343، با سه گرايش مشاوره و راهنمايي، روان‌شناسي كودكان استثنايي و روان‌شناسي صنعتي آغاز به كار نمود.
اين گروه پس از انقلاب فرهنگي، در دانشكده ادبيات، الهيات و علوم انساني جاي گرفت و به همراه گروه‌هاي كتابداري و علوم تربيتي تا سال 1372 جزو آن دانشكده بودند . پس از آن دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي در سال 1372 به طور مستقل فعاليت خود را آغاز نمود. هم اكنون در اين دانشكده پنج گروه آموزشي در حال فعاليت مي‌باشند:
1- روان‌شناسي
2- روان‌شناسي تربيتي
3- كتابداري و اطلاع رساني
4- مديريت و برنامه ريزي آموزشي
5- مشاوره و راهنمايي
اين دانشكده داراي دو مجله علمي – پژوهشي « مطالعات روان شناختي» (با همكاري انجمن علمي روان‌شناسي ايران) و « انديشه‌هاي نوين تربيتي» (با همكاري انجمن ايراني تعليم و تربيت) است كه از سال 1383 فعاليت خود را آغاز كرده است.

امكانات آموزشي و پژوهشي دانشكده
1- مركز كلينيك مشاوره و راهنمايي
2- آزمايشگاه روان‌شناسي
3- كارگاه كتاب
4- مركز تكنولوژي آموزشي
5- مركز فعاليت‌هاي پژوهشي


مركز كلينيك مشاوره و راهنمايي
اين كلينيك در سال 1383 در دانشگاه تأسيس شد و در موارد مرتبط با مسايل خانواده و ازدواج، مسائل حقوقي، مشكلات رفتاري كودكان و نوجوانان، مسايل تحصيلي، شغلي و عاطفي و رواني، اختلالات يادگيري، گفتار درماني، شنوايي سنجي، بينايي سنجي، روان سنجي، مددكاري، مشاوره سازماني و آموزش مهارت‌هاي صحيح اجتماعي، خدمات مشاوره فردي و گروهي ارايه مي‌كند.

 گروه آموزشي روان‌شناسي
اين گروه فعاليت خود را هم‌زمان با تأسيس  دانشگاه الزهراء(س) ، در سال 1343 با پذيرش دانشجو در مقطع كارداني و كارشناسي آغاز نمود.

دوره های آموزشی
o کارشناسی: روان‌شناسي باليني، روان شناسي كودكان استثنايي
o کارشناسی ارشد: روان‌شناسي عمومي
o دكتري : روان‌شناسي عمومي

توانمندی هاي پژوهشي
 روان‌شناسي عمومي
 روان شناسي كودكان استثنايي
 روان‌شناسي بزهكاري
خدمات مشاوره اي
• روان درماني كودكان و بزرگسالان
• كار درماني معلولان جسمي و رواني
• بازپروري و آموزش كودكان استثنايي
• بازپروري و آموزش كودكان بزهكار

برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
o تأثير نحوه گذراندن اوقات فراغت در افسردگي نوجوانان ايراني / دكتر نسرين اكبرزاده
o طرح جامع تشكيل كارنامه فراگيري خاص براي كودكان عقب ماند ه ذهني تربيت پذير وآموزش پذير براساس تعريف بهره هوشي و ملاك رفتارسازي و طبقه بندي DSMIV از اين كودكان/ دكتر شكوه بني جمالي
o بررسي نقش آموزش مقابله اي و مهارت‌هاي زندگي به نوجوانان در سازگاري اجتماعي / دكتر مه سيما پورشهرياري
o بررسي شيوه هاي حل مسأله و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي و رواني دانش آموزان تهران/ دكتر زهره خسروي
o بررسي مسائل خانوادگي، اجتماعي و روان شناختي زنان شاغل در مراكز غير دولتي شهرستان هاي نمونه/ دكتر زهره خسروي
o پودمان آموزشي مهارت ها زندگي زنان خانه دار / دكتر سوسن سيف، دكتر مه سيما پورشهرياري، دكتر مهرانگيز شعاع كاظمي، محبوبه قسامي

کارگاه و آزمایشگاه
 كارگاه‌ روان شناسي
 
 گروه آموزشي روان‌شناسي تربيتي
اين گروه در سال 1369 به عنوان يكي از گرايش‌هاي گروه آموزشي علوم تربيتي با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد آغاز به كار كرد و در سال 1382 به دنبال تفكيك گروه آموزشي علوم تربيتي به سه گروه مجزا، مستقل شد.

دوره های آموزشی
 کارشناسی ارشد: روان‌شناسي تربيتي
 دكتري : روان‌شناسي تربيتي

توانمندی هاي پژوهشي
• درك، شناخت و تحليل فرايند آموزش
• شناخت فرايند يادگيري
• حل مسأله و خلاقيت
• شيوه ها و ابزارهاي ارزش يابي فرايند يادگيري
• ارايه راه كار جهت تسهيل فرايند آموزش
• ارايه راه كار جهت ارتقاي فرايند يادگيري
• تفاوت هاي فردي يادگيرندگان
• تهيه و ساخت ابزارهاي اندازه گيري رواني – تربيتي

برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
 وظايف والدين در قبال فرزندان / دكتر مرتضي منادي

کارگاه ها و آزمایشگاه ها
 آزمايشگاه‌ روان شناسي
 مركز تكنولوژي آموزشي

 
 گروه آموزشي مديريت و برنامه ريزي آموزشي
اين گروه از سال تحصيلي 1366 به عنوان يكي از گرايش‌هاي گروه آموزشي علوم تربيتي در مقطع كارشناسي آغاز به كار كرد. از سال 1382 در پي تفكيك گروه علوم تربيتي به سه گروه مجزا، اين گرايش به عنوان گروه آموزشي مديريت و برنامه ريزي آموزشي به طور مستقل فعاليت خود را گسترش داد.

دوره های آموزشی
o کارشناسی: مديريت و برنامه ريزي آموزشي
o کارشناسی ارشد: مديريت آموزشي، تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش، برنامه ريزي

توانمندی هاي پژوهشي
• مديريت اسلامي
• مديريت آموزشي
• مكاتب فلسفي وتاريخي
• آموزش و پرورش
• برنامه ريزي درسي و آموزشي
• سياستگزاري در زمينه اهداف آموزشي
• فلسفه تعليم و تربيت اسلامي

 
 گروه آموزش مشاوره و راهنمايي
فعاليت اين گروه آموزشي از سال 1376 به عنوان يكي از گرايش‌هاي گروه آموزشي علوم تربيتي با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد آغاز شد و از سال 1382 به عنوان يك گروه مستقل به فعاليت ادامه داد.

دوره های آموزشی
• کارشناسی: مشاوره و راهنمايي
• کارشناسی ارشد: مشاوره و راهنمايي

توانمندی هاي پژوهشي
 مشاوره و راهنمايي تحصيلي
 مشاوره و راهنمايي خانوادگي
 نحوه حل مسأله
 مشاوره و راهنمايي شغلي
 مشاوره و راهنمايي عاطفي و رواني
 توانبخشي

برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
بررسي اثربخشي آموزش هاي آماده سازي شغلي وكارآفريني بر تمايلات كارآفريني جوانان داوطلب استفاده از تسهيلات اشتغال زايي شهر تهران/ دكتر سيمين حسينيان
بررسي تأثير روان درماني حمايتي بر بهبود كيفيت زندگي مبتلايان به HIV در ايران / دكتر سيمين حسينيان
بررسي رابطه بين بخشش و سلامت روان زنان خيانت ديده مراجعه كننده به مركز مشاوره دانشگاه الزهرا(س) / دكتر طيبه زندي پور

کارگاه ها و آزمایشگاه ها
• كلينيك مشاوره و راهنمايي

 گروه آموزشي كتابداري و اطلاع رساني
اين گروه از سال 1356 فعاليت خود را با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد آغاز كرد. پس از انقلاب فرهنگي، گروه كتابداري و اطلاع رساني مجدداً در سال 1360 با پذيرش دانشجو در مقطع كارداني بازگشايي و از سال 1371 با دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته به كار خود ادامه داد.
دوره های آموزشی
• کارشناسی: كتابداري و اطلاع رساني
• کارشناسی ارشد: كتابداري و اطلاع رساني

کارگاه و آزمایشگاه
o کارگاه كتاب
o آزمایشگاه رايانه