توانمندی های دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده مهندسی در سال 1373 تأسیس شد. این دانشکده دارای سه گروه آموزشی مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر و مدیریتIT  است. در سال 1380 دوره کارشناسی ارشد و مدیریت IT و در سال 1384 دوره کارشناسی ارشد مهندسی IT دراین دانشکده دایر گردید.

گروه مهندسی صنایع

دوره های آموزشی

 • کارشناسی : مهندسی صنایع- گرایش مهندسی سیستم
 • کارشناسی ارش د: مهندسی صنایع- گرایش مهندسی صنایع

برخی از طرح های پژوهشی

 • مطالعه وبررسی مفاهیم ابعاد و اثرات نانو تکنولوژی، دکتر جعفر باقری نژاد
 • نقش و جایگاه سیستم های کدینگ و سیستم های ردیابی، دکتر رضا سمیع زاده
 • نقش IT و SCM ، دکتر رضا سمیع زاده
 • اتوماسیون بازرسی قطعات الکترونیکی با سیستم های بینایی ، دکتر محمدعلی صنیعی منفرد
 • ارزیابی روش شناسانه کیفیت محصولات نساجی و رتبه بندی آنها، دکتر محمدعلی صنیعی منفرد

کارگاه و آزمایشگاه

 • کارگاه ماشین ابزار
 • کارگاه جوش
 • کارگاه مدل سازی و ریخته گری

تألیف و ترجمه کتاب

 • مدیریت ارتباط مشتری CRM و داده کاوری ، دکتر رضا سمیع زاده
 • مباحثی در تحقیق در عملیات پیشرفته با نگرش کاربردی ،دکتر محمدعلی صنیعی منفرد
 • رساله ای در تثبیت و کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مهندسی سیستم ها و علم مدیریت ،دکتر محمدعلی صنیعی منفرد
 • مدیریت زنجیره بحران، مهندس سودابه نامدار زنگنه

گروه کامپیوتر

دوره های آموزشی

 • کارشناسی : مهندسی کامپیوتر – گرایش مهندسی نرم افزار
 • کارشناسی ارشد : مهندسی کامپیوتر – گرایش هوش مصنوعی

برخی از طرح های پژوهشی

 • نرم افزار برنامه ریزی دروس ارائه شده برای هر ترم دانشکده ها ، دکتر نوشین ریاحی
 • طراحی وپیاده سازی سیستم آموزش از دور در محیط لینوکس (بخش پردازش) ، دکتر رضا عزمی
 • ارائه راهبرد مناسب برای انتخاب و به کارگیری سیستم عامل ، دکتر رضا عزمی

کارگاه و آزمایشگاه

 • آزمایشگاه ریز پردازنده
 • آزمایشگاه معماری کامپیوتر
 • آزمایشگاه الکترونیک
 • آزمایشگاه سیستم عامل
 • آزمایشگاه پایگاه داده

تألیف و ترجمه کتاب

 • طراحی و تحلیل الگوریتم ها، دکتر بهروز قلی زاده
 • ساختمان های گسسته ، دکتر بهروز قلی زاده
 • برنامه نویسی با پرل ، مهندس فریده گرجی

گروه مدیریت فناوری اطلاعات (IT)

دوره های آموزشی

کارشناسی ارشد : مدیریت IT