وبینار و کلاس های مجازی

مرکز نوآوری دانشگاه الزهرا اقدام به برگزاری وبینارهایی می کند که شما در محل کار یا منزل خود از تدریس مدرس های مجرب در یک کلاس مجازی بهره ببرید.