درباره مرکز

مرکز نوآوری دانشگاه الزهرا که رسماً از خرداد ماه سال 96 فعالیت خود را آغاز کرده است با نقش هدایتگری و پشتیبانی دانشجویان، اهداف زیر را در راستای برنامه راهبردی دانشگاه دنبال می کند:

1ـ شناسایی توانمندی ها و شایستگی های دانشجویان و کمک به آنان در جهت طراحی مسیر شغلی مناسب.

2ـ شناسایی دانشجویان مستعد کارآفرینی و تدوین اجرای برنامه های مناسب برای فعالیت نو آورانه و کار آفرینی آنان

3ـ حمایت از تیم های استارت آپی دانشجویی و ایجاد فضای مساعد برای تحول آفرینی آنان

4ـ فراهم کردن زمینه های آشنایی دانشجویان با الگوهای موفق کسب و کار در رشته تخصصی خود

5 ـ حمایت از اساتید نو آور و کارآفرین در جهت راه اندازی کسب کار  .

6ـ کمک به تقویت مهارت های عمومی و تخصصی دانشجویان بر اساس بازار کار و تدوین برنامه آموزشی ویژه هر رشته با

                -         استفاده از تدوین و اجرای برنامه های آموزشی توسعه مهارت های فردی و عمومی

                -         تدوین و اجرای برنامه های آموزشی تخصصی مورد نیاز بازار کار

      7 ـ ترویج فرهنگ کار آفرینی و تلاش در جهت تغییر نگرش اعضاء دانشگاه اعم از اساتید، کارکنان و دانشجویان

8ـ کمک به شکل گیری کسب و کار های دانشگاهی 

9ـ کمک به تیم های استارت آپی در جذب سرمایه گذار

10ـ تشویق اساتید و دانشجویان به تاسیس شرکت های دانش بنیان و حمایت از آنها

11ـ ایجاد محیطی پویا و با انگیزه برای حضور دانشجویان و تشویق آنان به تفکر کارآفرینانه

12 ـ انجام پژوهش های کارآفرینی با توجه به نیازهای منطقه ای ملی و بین المللی، به ویژه کارآفرینی زنان

 

برنامه های نوآوری و اقدامات مرکز

-         استقبال از دانشجویان جدید الورود کارشناسی، ارشد و دکتری همراه با برگزاری کارگاه های ویژه برای آنان

-         برگزاری استارت آپ شو ویژه هر دانشکده و با توجه به رشته های تخصصی هر دانشکده با هدف یافتن ایده های نوآورانه کسب و کار

-         اجرای دوره های پیش شتابدهی و شتابدهی تحت عنوان یاس با موضوعات تخصصی ویژه

-         برگزاری یک استارت آپ ویکند در هر فصل

-         دورهمی فارغ التحصیلان

-         برنامه مستمر ماهانه سخنرانی کارآفرینان با هدف ایجاد انگیزه و انتقال دانش

-         پخش ماهانه فیلم های مربوط به کارآفرینی و نوآوری در مرکز

-         بازدید از صنایع و شرکت های کارآفرین موفق برحسب درخواست انجمن های علمی - دانشجویی

-         پیشنهاد و کمک در برگزاری دوره های دانش افزایی اساتید با محوریت کارآفرینی و نوآوری

-         برگزاری جشنواره نوآورانه دانش آموزان دختر استان تهران

-         برگزاری رویداد های مرتبط با چالش های صنعت جهت تقویت نگرش دانشجویان

-         برگزاری مسابقات مختلف با موضوع کارآفرینی و نوآوری

-         ترجمه و تالیف کتاب های مرتبط با کارآفرینی و نوآوری و سرمایه گذاری مخاطره پذیر

-         Venture Capital(سرمایه گذاری مخاطره پذیر)

-         انجام فعالیت های پژوهشی مربوط با کارآفرینی با ارگان های خارج از دانشگاه

-         خبرنامه الکترونیکی مرکز

-         برگزاری کمپین های گوناگون در مناسبت های مختلف در جهت ترویج فرهنگ کارآفرینی