انتخاب خانم دکتر روحا کسری کرمانشاهی به عنوان پیشکسوت برگزیده علم میکروبیولوژی

معاونت پژوهشی انتخاب شایسته خانم دکتر روحا کسری کرمانشاهی را به عنوان پیشکسوت برگزیده علم میکروبیولوژی در هجدهمین همایش کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران  تبریک گفته و از خداوند منان توفیق روز افزون ایشان را خواستار است.