انتخاب اعضاي هيات علمي دانشگاه الزهرا به عنوان اديتورهاي مهمان در مجله بين المللي Current Organic Chemistry

این مجله که توسط انتشارات بنتهام ساینس چاپ می شود هر ساله مدیریت جلد یا مجلداتی از آنرا تحت عنوان تماتیک ایشیو به شیمیدانانی منتخب از سراسر دنیا واگذار می­کند. به تازگی  خانم دكتر طيبه حسين نژاد به همراهي اقاي دكتر هروي از اعضا محترم گروه شیمی نیز به عنوان  Guest editors برای همکاری دعوت شده اند. اطلاعات تكميلي در وب سایت مجله با آدرس زیر قابل پیگیری است:
 
http://benthamscience.com/journal/index.php?journalID=coc#top
معاونت پژوهشي به اين عزيزان تبريك گفته و براي انها ارزوي موفقيت روز افزون دارد