کتاب نقد و بررسی دیدگاه جلال الدین سیوطی به چاپ رسید

کتاب نقد و بررسی دیدگاه جلال الدین سیوطی در موضوع "مجمل و مبین" و " اسباب نزول" با تاکیدی بر آراء علامه طباطبایی(ره) تألیف دکتر فتحیه فتاحی زاده ، فاطمه حبیبی، زینب نقوی، فریده امینی در تیرماه سال جاری توسط انتشارات دانشگاه الزهرا (س) به چاپ رسید علاقمندان می توانند کتاب مورد نظر را از طریق فروش آنلاین در پرتال معاونت پژوهشی خریداری نمایند.