برگزاری کرسی چالش سنت با دین در عصر نبوی در دانشگاه الزهرا

در راستای همکاری دانشگاه الزهرا با شورای عالی انقلاب فرهنگی (دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی) کرسی ترویجی با عنوان چالش سنت با دین در عصر نبوی با ارائه خانم دکتر هدیه تقوی و نقادی خانم دکتر بختیاری و  آقای دکتر ظریفیان روز دوشنبه 16 اسفند 95 ساعت 15-13  در تالار حافظ واقع در دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا برگزار خواهد شد.