برگزاری کرسی ترویجی جناب آقای دکتر بارانی در دانشکده ادبیات

 در راستای همکاری دانشگاه الزهرا با شورای عالی انقلاب فرهنگی (دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی) کرسی ترویجی با موضوع فرایند انحطاط و سقوط آل بویه با ارائه آقای دکتر محمد رضا بارانی و نقادی آقایان دکتر حسن زاده و دکتر احمدوند روز دوشنبه 9 اسفند 95 ساعت 15-13  در دانشگاه الزهرا، تالار حافظ دانشکده ادبیات برگزار خواهد شد.