برگزاری کرسی ترویجی از فلوبر تا رمان نو در دانشگاه الزهرا

در راستای همکاری دانشگاه الزهرا با شورای عالی انقلاب فرهنگی (دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی) کرسی ترویجی با موضوع: از فلوبر تا رمان نو با ارائه: سرکار خانم دکتر شراره چاوشیان و نقادی: سرکار خانم دکتر لادن معتمدی و سرکار خانم دکتر مریم شریف روز شنبه 7  اسفند 95 ساعت 15-13 در دانشگاه الزهرا، تالار حافظ دانشکده ادبیات برگزار خواهد شد.