کرسی ترویجی زن در کتاب های آموزش زبان انگلیسی و ادبیات پایداری در دانشگاه الزهرا برگزار خواهد شد

در راستای همکاری دانشگاه الزهرا با شورای عالی انقلاب فرهنگی (دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی) کرسی ترویجی با موضوع: زن در کتاب های آموزش زبان انگلیسی و ادبیات پایداری با ارائه خانم دکتر سوسن قهرمانی قاجار و نقادی خانمها دکتر رقیه رستم پور و دکتر زهره نفیسی روز سه شنبه 3 اسفند 95 ساعت 12-10 در دانشگاه الزهرا، تالار حافظ دانشکده ادبیات برگزار خواهد شد.