برگزاری کارگاه تخصصی آشنایی با انواع کرسی های تخصصی و ترویجی، نظریه پردازی، نقد و مناظره

در راستای همکاری دانشگاه الزهرا با شورای عالی انقلاب فرهنگی (دبیرخانه هیأت حمایت کرسی های نظریه پردازی)، کارگاه تخصصی آشنایی با آئین نامه ها، انواع کرسی های تخصصی و ترویجی، نظریه پردازی، نقد و مناظره با حضور مسئولین دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی ها، روز پنج شنبه 9 دی ماه سال جاری از ساعت 12-8 برای دوره های دانش افزایی اساتید در تالار حافظ دانشکده ادبیات برگزار خواهد شد.