حضور دانشگاه الزهرا (س) در هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فن بازار

هفدمین نمايشگاه دستاوردهای پژوهشی و فن بازار (از 23 تا 28 آذر ماه 1395) در محل نمایشگاه های بین المللی تهران، برگزار گردید. این نمایشگاه هر سال، به منظور آشنایی بیشتر پژوهشگران با توانمندی های کشور، با حمایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری تشکیل می شود. در این نمایشگاه، دانشگاه الزهرا همگام با ساير دانشگاه‌ها، مراكز آموزشي و پارك‌هاي علمي و فناوري، با ارائه آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي و پژوهشی خود حضور فعال داشت.