معاون پژوهشی

 

 

 

دکتر يدا... اردوخاني

عضو هيات علمي دانشکده علوم ریاضی دانشگاه الزهرا (س)

                     آخرين مدرک تحصيلي : دکتری تخصصی                                                                                                   رشته : رياضي

مرتبه علمي : استاد

سوابق علمی و پژوهشی:

ـ چاپ بیش از 105 مقاله در مجلات علمی و پژوهشی معتبر و بین‌المللی

ـ ارائه بیش از 33 مقاله کامل در همایش ها و کنفرانس های علمی معتبر

ـ تالیف 3 عنوان کتاب ریاضی

ـ ویراستاری یک عنوان کتاب ریاضی

ـ هدایت 10 رساله دکتری تخصصی

ـ هدایت 52 پایان نامه کارشناسی ارشد

ـ مشاوره 16 پایان نامه کارشناسی ارشد

ـ اجرای 15 طرح تحقیقاتی

سوابق علمی و اجرايي

ـ مدير گروه رياضي دانشگاه الزهرا(س)

ـ رئيس دانشکده علوم پايه دانشگاه الزهرا(س)

ـ معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه الزهرا(س) از 1385/07/11 تا تاريخ 1391/03/24

ـ معاون اداري و مالي دانشگاه اراک به مدت 4 سال

ـ مدیر کل پژوهش و برنامه ریزی سرامدان بنیاد ملی نخبگان ازتاریخ 1391/04/21 تا 1391/08/07

ـ معاون توسعه مدیریت ومنابع بنیاد ملی نخبگان کشور از تاریخ 1391/08/08 تا 1394/05/13

ـ مشاور رییس بنیاد ملی نخبگان در امور مالی از تاریخ 1394/05/13 تا  تاریخ 1396/08/08

ـ رییس بنیاد ملی نخبگان استان تهران از تاریخ 1394/05/13 تا  تاریخ 1396/08/08

ـ رییس شورای علمی نخبگان استان تهران از تاریخ 1394/05/17 تا  تاریخ 1396/08/08

ـ عضو هيات تحريريه مجله علوم پايه دانشگاه الزهرا(س) از تاريخ 1384/01/29 تا پايان سال 1387

ـ عضو شورای نظارت و ارزيابی دانشگاه اراک در سال های 1380 و 1381

ـ عضو کميته تخصصی گروه رياضی دانشگاه اراک از تاريخ 1387/07/09 تا  1383/10/30

ـ  عضو کميته جذب و گسترش گروه رياضی دانشگاه الزهرا(س) از تاريخ 1387/07/09 تا 1391/07/01

ـ عضو کميته تحصيلات تکميلی گروه رياضی دانشگاه الزهرا(س) از تاريخ 1382/07/01تاکنون

ـ عضو کمیته ترفیع و ارتقاء گروه ریاضی از تاریخ 1391/07/01تا کنون

ـ عضو هيات مميزه دوره سوم دانشگاه الزهرا(س)

ـ دبير هيات مميزه دوره سوم دانشگاه الزهرا(س) و رئيس کمسيون های تخصصی مربوط

ـ عضو هيات مميزه دوره چهارم دانشگاه الزهرا(س)

ـ دبير هيات مميزه دوره چهارم دانشگاه الزهرا(س) و رئيس کمسيون های تخصصی مربوط

ـ سرپرست دانشکده هنر دانشگاه الزهرا(س) از تاريخ 1387/01/20 الی 1387/08/20

ـ نماينده تام الاختيار دانشگاه الزهرا(س) دربرگزاری تمامی آزمون ها از تاريخ 1385/11/01 تا تاريخ 1391/03/24 (آزمون های سراسری کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، پيام نور و دانشگاه علمی کاربردی )

ـ عضو کميته علمی هفدهمين سمينار آناليز رياضی و کاربردهای آن

ـ عضو انجمن رياضی ايران از سال 1366 تاکنون

ـ رييس کميته علمی ستاد برگزاری نمايشگاه جامع دستاوردهای 30سال وزارت علوم,تحقيقات و فناوری در دانشگاه الزهرا در سال1387

ـ نماينده رييس دانشگاه الزهرا(س) در تاسيس دانشگاه تحصيلات تکميلی سوری-ايرانی در کشور سوريه

ـ عضو کميته سياستگزاری کنفرانس سرمايه فکری دانشگاه زنجان از مهر ماه 1387

ـ عضو کميته علمی کنفرانس سرمايه فکری دانشگاه زنجان از مهر ماه 1387

ـ عضو هيات مميزه دوره پنجم دانشگاه الزهرا(س) تا تاريخ 1391/03/24

ـ دبير هيات مميزه دوره پنجم دانشگاه الزهرا(س) و رئيس کمسيون های تخصصی مربوط تا تاريخ 1391/03/24

ـ عضو شورای نخبگان کشور از تاریخ 1391/08/08تا 1394/05/13

ـ پژوهشگر منتخب دانشگاه الزهرا(س) در سال 1391

ـ عضو کمیسبون تخصصی انالیزعددی انجمن ریاضی ایران از تاریخ 1392/03/16

ـ پژوهشگر منتخب دانشگاه الزهرا(س) در سال 1392

ـ پژوهشگر برتر دانشگاه الزهرا(س) در سال 1393

ـ پژوهشگر برتر منتخب دانشگاه الزهرا(س) در سال 1395

ـ عضو هیأت امنا دانشگاه فخر رازی( از فروردین ماه 1394 )

ـ رئیس جشنواره منطقه ای اختراعات و ابتکارات رویش دماوند(استانهای تهران، البرز، سمنان،مازندران و گلستان) بنیاد ملی نخبگان در سال1396

ـ عضو هیات تحریریه مجله پژوهش های ریاضی دانشگاه خوارزمی(از زمستان 1395)