وظایف و مسئولیت های دفتر ارتباط با صنعت

منتشر شده در سه شنبه, 18 خرداد 1395 05:52
بازدید: 2594

اهم اقداماتی که در دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صورت می گیرد عبارت است از؛

 1. معرفی توانمندی های علمی، آموزشی، تحقیقاتی، خدمات تخصصی، مشاوره ای و سخت افزاری دانشکده ها به جامعه و صنایع
 2. اعلام نیازهای پژوهشی مشاوره ای و خدمات تخصصی سازمان های متقاضی به دانشکده های مرتبط
 3. دریافت پیشنهاد انجام طرح های پژوهشی فناوری و کاربردی از دانشکده ها و ارسال آن به سازمان ها
 4. عقد قراردادهای پژوهشی، فناوری و کاربردی با دستگاه های اجرایی
 5. نظارت بر حسن انجام قراردادهای مصوب
 6. انجام امور اداری، مالی و بیمه ای قراردادهای مصوب
 7. عقد تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی با دستگاه های اجرایی
 8. تهیه و به روزرسانی آیین نامه ها، شیوه نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط با فعالیت های دفتر
 9. برگزاری نمایشگاه های تخصصی
 10. هماهنگی جهت انجام بازدیدهای دوجانبه دانشگاه و صنعت
 11. معرفی دانشجویان به صنایع جهت گذراندن دوره های کارآموزی اجباری و اختیاری