سایت های مهم پژوهشی

عنوان نشانی   اینترنتی
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی http://labsnet.ir  

بانک های اطلاعاتی

www.umi.com/pqdautowww.search.ebscohost.com   www.online.sagepub.comwww.springerlink.com  

www.scopus.com

http://apps.isiknowledge.com

پایان نامه های داخلی و خارجی

www.irandoc.ac.ir

www.umi.com/pgdauto

www.mhrn.net

www.theses.org

مقالات فارسی

www.magiran.com

www.civilica.com

www.sid.ir  

کتابخانه ملی ایران، آمریکا و انگلیس

www.nlai.ir  
www.loc.gov   
www.bl.uk

دسترسی آزاد روانشناسی و آموزش و پرورش

http://eric.ed.gov

اطلاعات عمومی کشورها

www.worldatlas.com

پایگاه اطلاعات اسلامی

www.seraj.ir  

مقالات رایگان کتابداری و اطلاع رسانی

www.infolibrarian.com

کتابخانه الکترونیک www.digital.library.upenn.edu/books
دانشنامه آزاد اینترنتی www.wikipedia.org
دسترسي به متن کامل پايان نامه هاي 435 دانشگاه از24   کشور اروپايي http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
دسترسي رايگان به بانک مقالات دانشگاه کاليفرنيا http://escholarship.org/
دسترسي رايگان به بانک مقالات دانشگاه TENNESSEE http://www.lib.utk.edu:90/cgi-erl/dbBro...i?help=148
دسترسي رايگان به 1,550,632 مقاله ي دانشگاهي http://www.oalib.com/
دسترسي به پايان نامه هاي الکترونيکي دانشگاه   ناتينگهام

http://etheses.nottingham.ac.uk/

دسترسي رايگان به کتاب ها و ژورنال هاي سايت In Tech

http://www.intechopen.com/

دسترسي رايگان به مقالات علمي دانشگاه McGill http://digitool.library.mcgill.ca/R

دسترسي رايگان به مقالات علمي مقالات 1753 ژورنالدانشگاه استنفورد

http://highwire.stanford.edu/
 
Directory of Open Access Journals
 
http://www.doaj.org/

دسترسي به مقالات و متون علمي پايگاه

Proceeding of the National Academy of Sciences

ايالت متحده ي آمريکا

http://www.pnas.org/