دومین دوره مهارت آموزی شغلی "مربیگری تربیت بدنی رشدی"

انجمن علمی دانشجویی رفتار حرکتی با همکاری مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه الزهرا (س) دومین دوره مهارت آموزی شغلی "مربیگری تربیت بدنی رشدی" برگزار شد.

این برنامه با هدف ایجاد مهارت و کسب تبحر دانشجویان در مربیگری تربیت بدنی کودکان و ایجاد اشتغال در باشگاه های ورزشی کودک، خانه های بازی، مراکز ورزشی کودکان پیش دبستانی، مهدکودک ها، دبستان ها و مراکز مشابه در تاریخ 28 بهمن ماه سال 98 آغاز نمود. اولین کلاس این دوره با عنوان "اصول روانشناسی ورزشی برای کودکان" با تدریس خانم دکتر معصومه شجاعی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) و متخصص در حوزه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی و شرکت 40 دانشجو در سالن حورا معاونت فرهنگی دانشگاه الزهرا (س) به مدت 2 ساعت برگزار شد. در این کلاس نکات مهم روانشناسی و اصول لازم الاجرا برای یک مربی ورزش و تربیت بدنی کودک و به طور خاص روش های افزایش انگیزش و ایجاد جوّ انگیزشی مناسب در آموزش و تمرینات بدنی، رشد خودپنداره و ملاحظات لازم برای رشد بهینه آن از طریق ورزش و بازی، عوامل موثر در کناره گیری کودکان از ورزش، مضرات تخصصی کردن زودهنگام کودکان در ورزش و روش های کاهش استرس کودکان تدریس شد.

دومین کلاس از این دوره با عنوان "سنجش مهارت های حرکتی بنیادی" با حضور 30 شرکت کننده به مدت 2  ساعت در سالن حورا دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد. مدرس این کلاس خانم دکتر افخم دانشفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) بودند. در این کلاس پس از مقدماتی در خصوص مهارت های حرکتی بنیادی و روند رشد آن ها طی کودکی، اهداف اصلی و اصول مهم سنجش مهارت های حرکتی در کودکی و انواع آزمون های مربوطه آموزش داده شد. از بین انواع آزمون های رشد حرکتی آزمون فرایندگرای رشد حرکتی درشت (TGMD-3) بدلیل سنجش الگوی مهارت های حرکتی بنیادی و کاربرد زیاد در برنامه ریزی آموزشی تربیت بدنی کودکان و همچنین آزمون نتیجه گرا و جدید توانش حرکتی بدلیل قابلیت اجرایی بالا برای سنجش در تمام محیط های آموزشی مثل مدرسه، مهدکودک، مراکز پیش دبستانی و باشگاه ها و کاربرد زیاد برای پایش طولی و بلند مدت توانش حرکتی در تمام سنین، به کامل و به صورت عملی آموزش داده شد.