استارتاپی شو! ویژه دانشکده الهیات

رویداد استارتاپی شو ویژه دانشجویان دانشکده الهیات برگزار شد.

این رویداد با حضور آقای دکترجوانی نماینده کارآفرینی دانشکده الهیات، خانم دکتر حسین زاده شهری مدیر مرکز نوآوری، آقای سید رحیم هاشمی کارشناس بازی شناسی در حوزه دین، آقای مرتضی جمشیدی کارشناس کتب و مقالات حوزه دین و سایر اعضای هیات علمی در روز دوشنبه 28 بهمن از ساعت 13 الی 15 در تالار مولوی برگزار شد که با استقبال دانشجویان همراه بود. در ابتدا خانم دکتر درویش مسئول واحد توسعه اشتغال و مهارت آموزی به معرفی مرکز نوآوری و واحد توسعه اشتغال و مهارت آموزی(تام) پرداختند. سپس آقای هاشمی در خصوص ارتباط دین و بازی مطالبی ارائه نمودند. در ادامه آقای مهندس جمشیدی به معرفی کتب و مقالات ارائه شده در این حوزه پرداختند. و در انتها نیز جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان برگزار شد.