دوره حسابداری سپیدار

واحد توسعه اشتغال و مهارت آموزی(تام) مرکز نوآوری و شکوفایی برگزار می کند.

دوره حسابداری سپیدار ویژه مهارت آموزی دانشجویان و فارغ التحصیلان برای دومین بار در تاریخ 24 بهمن ماه از ساعت 9 الی 13 با حضور آقای هادی موسوی مدرس همکاران سیستم در مرکز نوآوری و شکوفایی تشکیل شد. این دوره به مدت 5 جلسه ادامه دارد. دانشجویان در این دوره سیستم حسابداری ، سیستم دریافت و پرداخت ، سیستم مشتریان و فروش ، سیستم تامین کنندگان انبار، سیستم حقوق و دستمزد و ترفند های کار با نرم افزار سپیدار فرا می گیرند.