کارگاه آموزش فتوشاپ

کارگاه پرژوه محور آموزش فتوشاپ برگزار شد.

این کارگاه ویژه مهارت آموزی عمومی دانشجویان در روز چهارشنبه 16 بهمن از ساعت 8 الی 16 با حضور آقای بابک مصطفوی در مرکز نوآوری و شکوفایی برگزار شد که با استقبال دانشجویان همراه بود. دانشجویان در این کارگاه به صورت عملی و تئوری با اصول طراحی پوسترها، بنرهای تبلیغاتی، کار با لایه ها، عملیات چاپ و مدیریت آن و ... آشنا شدند.