برگزاری سومین کارگاه تراز علم سنجی با موضوع رویت پذیری

یکی دیگر از کارگاه های تراز علم سنجی برگزار شد.

در روز دوشنبه 14 بهمن ساعت 13 الی 15 سومین جلسه از کارگاه های تراز علم سنجی با موضوع رویت پذیری توسط دکتر آل ابراهیم با همکاری کتابخانه مرکزی و سرکار خانم دکتر نوربخش در محل سایت افق برگزار شد. در این کارگاه شیوه بارگذاری تولیدات علمی همکاران هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی آموزش داده شد. در این کارگاه شرکت کنندگان با قوانین و مقررات حاکم بر بارگذاری داده ها، استفاده از منابع تحقیقی و رعایت حقوق معنوی و مادی تولیدکنندگان داده های علمی آشنا شدند.