برگزاری کارگاه آشنایی با فرایند کد اخلاق

منتشر شده در دوشنبه, 14 بهمن 1398 11:36
بازدید: 72

کارگاه دو ساعته آشنایی با فرایند کد اخلاق توسط خانم دکتر فاطمه بهمنی برگزار شد.

دکتر بهمنی شرایط دریافت کد اخلاق برای کارهای پژوهشی را ارایه نمود. در این کارگاه حقوق شرکت کنندگان در پروژه های پژوهشی، اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوعات پژوهشی موردنظر محقق، اصول و قواعد استفاده از منابع پژوهشی و پیشینه پژوهش و سایر موارد موثر در انجام یک پروژه پژوهشی و چاپ نتایج مورد بررسی قرار گرفت.