سمینار رازهای کاریابی در بازار کار رقابتی

سمینار رازهای کاریابی در بازار کار رقابتی برای دومین بار برگزار شد.

سمینار رازهای کاریابی در بازار کار رقابتی با همکاری مرکز نوآوری و شرکت باماتاکار در روز سه شنبه 30 مهر از ساعت 13 الی16 در مرکز نوآوری و شکوفایی تشکیل شد. در ابتدا آقای مهندس علیرضا دلیربد مدیر شرکت باماتاکار در خصوص وضعیت استخدام، مهارت های موردنیاز جهت استخدام و به طور کلی تغییر نگرش در خصوص اشتغال صحبت کردند. در ادامه آقای مهندس رضایی به توضیح اصول و مراحل شبکه سازی و افزایش فرصت های شغلی با شبکه سازی پرداختند. دانشجویان پس از شرکت در این سمینار می توانند از مشاوره شغلی رایگان و گذراندن دوره کارآموزی در این شرکت بهره مند شوند.