استارتاپی شو! ویژه دانشکده ادبیات

رویداد استارتاپی شو! ویژه دانشجویان دانشکده ادبیات برگزار شد.


رویداد استارتاپی شو! ویژه دانشکده ادبیات با حضور خانم دکتر حسین زاده شهری مدیر مرکز نوآوری، خانم دکتر مرندی عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی، خانم دکتر یگانه نماینده کارآفرینی دانشکده ادبیات و جمعی از اعضای هیات علمی و دانشجویان در روز دوشنبه 29 مهر از ساعت 13 الی 15 در تالار حافظ برگزار شد که با استقبال فراوان همراه بود. در ابتدا دکتر حسین زاده پیرامون اشتغال و کارآفرینی دانشجویان آن دانشکده صحبت کردند. در ادامه دکتر مرندی با برگزاری کارگاهی ایده ها و فرصت های شغلی در حوزه رشته های آن دانشکده را معرفی نمودند.