کرسی های ترویجی ترم پاییز در دانشگاه الزهرا

منتشر شده در یکشنبه, 14 مهر 1398 11:41
بازدید: 574

در اجرای رسالت خطیر تولید علم و توسعه مرزهای دانش در چارچوب سند چشم­ انداز ملی و فراهم کردن بستر مناسب برای متفکران و صاحب نظران اندیشه، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهرا پس از برگزاری جلسات کمیته دستگاهی کرسی ها و بررسی درخواست ها، اقدام به برگزاری کرسی­های ترویجی مصوب نموده است. اعضای هیات علمی و عناوین کرسی­های ترویجی که در ترم پاییز برگزار خواهد شد، به شرح زیر می باشد. زمان دقیق و مکان متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان کرسی ترویجی
1 دکتر محمدعلی صنیعی منفرد نظام جمهوری اسلامی ایران،  نظامی با دو دولت موازی نیست
2 دکتر مهناز عباسی الگوی فرهنگی اجتماعی تغذیه در ایران
3 دکتر مهر انگیز شعاع کاظمی خیانت زناشویی و روند شکل گیری، پیامدها و راهکارهای درمانی
4 دکتر شراره چاوشیان معماری در ادبیات استعمار شمال آفریقا
5 دکتر مونا هوروش ادبیات داستانی پساپسا مدرنیستی (Post- Postmodernist fiction )
6 دکتر زهرا آل اسحاق بررسی رویکرد قانونگذار خانواده به اصل تحکیم
7 دکتر نرگس نظر نژاد هم افزایی فلسفه و مدیریت
8 دکتر لیلا ثمنی ضرورت موافقت زوج برای خروج زوجه از کشور
9 دکتر فریبا عدلی رهبری دانش آموز بنیان