اطلاعات برای دانشجویان و فارغ التحصیلان

-        برای آگاهی از فرصت‌های شغلی به صفحه درج آگهی های شغلی مراجعه کنید.

-        برای آگاهی از برگزاری دوره‌های مهارت آفزایی، تام را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.