خدمات تام

-        شناسایی فرصت‌های شغلی موجود و اطلاع رسانی در مورد آن‌ها

-        اطلاع رسانی در مورد کارآموزی‌ها

-        شناسایی شایستگی‌های موردنیاز بازار کسب‌وکار

-        برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های مهارت آموزی شغلی

-         برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های عمومی شغلی (رزومه نویسی، مصاحبه، تست شخصیت)

-        برگزاری رویدادهای کارآفرینی و توسعه اشتغال

-        نشست با فارغ‌التحصیلان موفق 

-        مشاوره شغلی (رزومه نویسی و Application )

-         برگزاری مصاحبه‌های آزمایشی (Mock interviews)

برگزاری نمایشگاه‌های شغلی و فراهم کردن شرایط ملاقات با کارفرمایان