اهداف تام

هدف کلی تام آماده سازی دانشجویان برای بازار کار است و به همین علت خدمات تام شامل دانشجویان فعلی و دانش آموختگان دانشگاه الزهرا است. به صورت کلی هدف تام  ارتباط موثر با کارفرمایان و متقاضیان نیروی کار است. بر همین اساس، تام به دنبال شناسایی نیازهای بازار کار و ایجاد هماهنگی میان محتوای آموزشی ارائه شده در دوره‌های مرکز نوآوری و شکوفایی است تا به بهترین شکل ممکن پاسخگوی نیازهای بازار کار باشند. به عبارت دیگر هدف تام، استفاده بهینه از ظرفیت نیروی کار متخصص کشور و ظرفیت‌های سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و ارتباط موثر میان دانشگاه و صنعت است. 

 هدف کوتاه مدت کمّی تام  فراهم کردن فرصت شغلی برای 50 فارغ التحصیل تا پایان سال 1398 است و هدف بلند مدت کمّی ما کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان به میزان 20 درصد تا 1400 است.