چشم انداز تام

واحد توسعه اشتغال و مهارت آموزی (تام) به دنبال توانمند سازی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه الزهرا و فراهم کردن خدمات توسعه اشتغال است. برای مقابله با نرخ بالای بیکاری فاغ التحصیلان، تام تلاش می‌کند که یک مرکز سرآمد برای توسعه اشتغال و افزایش مهارت‌های مورد نیاز بازار کار باشد. تام به دنبال حداقل کردن تبعیض شغلی علیه زنان است و در همین راستا به دنبال کاهش 20 درصدی نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه الزهرا است.