اخبار انتشارات

IMAGE فرهنگ زبان رسانه ها (موضوعی) (ویراست دوم)
دوشنبه, 24 مهر 1396
  فرهنگ زبان رسانه ها (موضوعی) فرانسه به فارسی توسط خانم دکتر ناهید جلیلی مرند در...
IMAGE چاپ کتاب تغییرات ارزشی در تعاملات حقوقی ـ اخلاقی زناشویی
دوشنبه, 24 مهر 1396
کتاب تغییرات ارزشی در تعاملات حقوقی ـ اخلاقی زناشویی به تالیف دکتر ام البنین...
IMAGE کتاب نقش و فرم در هنرهای سنتی و دستی گیلان به صورت مجازی در انتشارات دانشگاه الزهرا
دوشنبه, 02 مرداد 1396
کتاب نقش و فرم در هنرهای سنتی و دستی گیلان نوشته خانم دکتر پریسا شاد قزوینی  به...
IMAGE کتاب آشنایی با چوب و هنرهای چوبی به صورت مجازی در انتشارات دانشگاه الزهرا
دوشنبه, 02 مرداد 1396
کتاب آشنایی با چوب و هنرهای چوبی نوشته خانم دکتر نیکو شجاع نوری  به صورت مجازی...
IMAGE کتاب طراحی صنعتی به صورت مجازی در انتشارات دانشگاه الزهرا
دوشنبه, 02 مرداد 1396
کتاب طراحی صنعتی نوشته خانم دکتر پروین شکری  به صورت مجازی در لیست کتاب های...