اخبار انتشارات

IMAGE چاپ دوم کتاب مقدمه ای بر اقتصاد کلان پیشرفته رشد و نوسانات تجاری
سه شنبه, 12 دی 1396
کتاب مقدمه ای بر اقتصاد کلان پیشرفته رشد و نوسانات تجاری نوشته دکتر مهدی پدرام،...
IMAGE طبیعت در هنر باستان به چاپ دوم رسید
سه شنبه, 12 دی 1396
کتاب طبیعت در هنر باستان نوشته خانم دکتر عفت السادات افضل طوسی عضو هیات علمی...
IMAGE چاپ کتاب مباحث پیشرفته در زمانبندی و توالی عملیات در انتشارات دانشگاه الزهرا
چهارشنبه, 17 آبان 1396
کتاب مباحث پیشرفته در زمانبندی و توالی عملیات به تالیف دکتر پرویز فتاحی و محمدی...
IMAGE کتاب چالش های طراحی جلد کتاب دهه اخیر در ایران به چاپ رسید
شنبه, 29 مهر 1396
کتاب چالش های طراحی جلد کتاب دهه اخیر در ایران نوشته خانم دکتر میترا معنوی راد و...
IMAGE چاپ کتاب پوشاک ایرانیان در عصر قاجار در انتشارات دانشگاه الزهرا
شنبه, 29 مهر 1396
کتاب پوشاک ایرانیان در عصر قاجار (چگونگی و چرایی) نوشته خانم دکتر مریم مونسی سرخه...