اخبار انتشارات

IMAGE کتاب اشعار معاصر فارسی به چاپ رسید
یکشنبه, 08 ارديبهشت 1398
اشعار معاصر فارسی به فرانسه به چاپ رسید کتاب اشعار معاصر فارسی (ترجمه به فرانسه) با...
IMAGE چاپ کتاب راهنمای مدیران برای به کارگیری تفکر سیستمی
یکشنبه, 08 ارديبهشت 1398
دکتر آمنه خدیور همراه با مهندس علی سیبویه کتاب راهنمای مدیران برای به کارگیری...
IMAGE کتاب بازی درمانی به چاپ رسید
سه شنبه, 21 اسفند 1397
چاپ و انتشار کتاب بازی درمانی،مشاوره و مداخلات خلاقانه در مدیریت هیجان کودکان...
IMAGE چاپ جلد 1 کتاب فرهنگ نام آوران و مولفان ایرانی در عرصه ی حدیث و علوم حدیثی در فاصله قرون پنجم و ششم
چهارشنبه, 22 اسفند 1397
کتاب فرهنگ نام آوران و مولفان ایرانی عرصه ی حدیث و علوم حدیثی در فاصله قرون پنجم و...
IMAGE چاپ کتاب رساله ای در تثبیت و کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مهندسی سیستم ها و علم مدیریت
چهارشنبه, 08 اسفند 1397
کتاب رساله ای در تثبیت و کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مهندسی...