اخبار انتشارات

IMAGE کتاب نقش و فرم در هنرهای سنتی و دستی گیلان به صورت مجازی در انتشارات دانشگاه الزهرا
دوشنبه, 02 مرداد 1396
کتاب نقش و فرم در هنرهای سنتی و دستی گیلان نوشته خانم دکتر پریسا شاد قزوینی  به...
IMAGE کتاب آشنایی با چوب و هنرهای چوبی به صورت مجازی در انتشارات دانشگاه الزهرا
دوشنبه, 02 مرداد 1396
کتاب آشنایی با چوب و هنرهای چوبی نوشته خانم دکتر نیکو شجاع نوری  به صورت مجازی...
IMAGE کتاب طراحی صنعتی به صورت مجازی در انتشارات دانشگاه الزهرا
دوشنبه, 02 مرداد 1396
کتاب طراحی صنعتی نوشته خانم دکتر پروین شکری  به صورت مجازی در لیست کتاب های...
IMAGE اقدام انتشارات دانشگاه الزهرا به انتشار کتاب های مجازی
دوشنبه, 02 مرداد 1396
انتشارات دانشگاه الزهرا موفق شده است برخی از کتاب ها را به صورت مجازی در اختیار...
IMAGE کتاب نقد و بررسی دیدگاه جلال الدین سیوطی به چاپ رسید
شنبه, 10 تیر 1396
کتاب نقد و بررسی دیدگاه جلال الدین سیوطی در موضوع "مجمل و مبین" و " اسباب نزول" با...