اخبار انتشارات

IMAGE کتاب نهایه الحکمه به چاپ مجدد رسید
چهارشنبه, 22 دی 1395
کتاب نهایه الحکمه در دو جلد توسط انتشارات دانشگاه الزهرا به تالیف آیت الله دکتر...
IMAGE کتاب مبانی نظری هنرهای سنتی به چاپ رسید
یکشنبه, 21 آذر 1395
کتاب مبانی نظری هنرهای سنتی به تالیف دکتر ابوالقاسم دادور و خانم آزاده دالایی...
IMAGE نمادشناسی پوستر به چاپ رسید
یکشنبه, 21 آذر 1395
کتاب نماد شناسی پوستر به تالیف دکتر فهیمه دانشگر توسط انتشارات دانشگاه الزهرا و...
IMAGE کتاب تولید علم حسابداری ایران در منطقه و جهان به چاپ رسید
یکشنبه, 21 آذر 1395
انتشارات دانشگاه الزهرا کتاب تولید علم حسابداری ایران در منطقه و جهان به تالیف...
IMAGE راهنمای عملی آزمون های سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی به چاپ رسید
چهارشنبه, 03 آذر 1395
  کتاب راهنمای عملی آزمون های سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی به تالیف دکتر احیا عبدی...