اخبار انتشارات

IMAGE چاپ کتاب مباحث پیشرفته در زمانبندی و توالی عملیات در انتشارات دانشگاه الزهرا
چهارشنبه, 17 آبان 1396
کتاب مباحث پیشرفته در زمانبندی و توالی عملیات به تالیف دکتر پرویز فتاحی و محمدی...
IMAGE کتاب چالش های طراحی جلد کتاب دهه اخیر در ایران به چاپ رسید
شنبه, 29 مهر 1396
کتاب چالش های طراحی جلد کتاب دهه اخیر در ایران نوشته خانم دکتر میترا معنوی راد و...
IMAGE چاپ کتاب پوشاک ایرانیان در عصر قاجار در انتشارات دانشگاه الزهرا
شنبه, 29 مهر 1396
کتاب پوشاک ایرانیان در عصر قاجار (چگونگی و چرایی) نوشته خانم دکتر مریم مونسی سرخه...
IMAGE فرهنگ زبان رسانه ها (موضوعی) (ویراست دوم)
دوشنبه, 24 مهر 1396
  فرهنگ زبان رسانه ها (موضوعی) فرانسه به فارسی توسط خانم دکتر ناهید جلیلی مرند در...
IMAGE چاپ کتاب تغییرات ارزشی در تعاملات حقوقی ـ اخلاقی زناشویی
دوشنبه, 24 مهر 1396
کتاب تغییرات ارزشی در تعاملات حقوقی ـ اخلاقی زناشویی به تالیف دکتر ام البنین...