اخبار انتشارات

IMAGE کتاب بازی درمانی به چاپ رسید
سه شنبه, 21 اسفند 1397
چاپ و انتشار کتاب بازی درمانی،مشاوره و مداخلات خلاقانه در مدیریت هیجان کودکان...
IMAGE چاپ جلد 1 کتاب فرهنگ نام آوران و مولفان ایرانی در عرصه ی حدیث و علوم حدیثی در فاصله قرون پنجم و ششم
چهارشنبه, 22 اسفند 1397
کتاب فرهنگ نام آوران و مولفان ایرانی عرصه ی حدیث و علوم حدیثی در فاصله قرون پنجم و...
IMAGE چاپ کتاب رساله ای در تثبیت و کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مهندسی سیستم ها و علم مدیریت
چهارشنبه, 08 اسفند 1397
کتاب رساله ای در تثبیت و کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مهندسی...
IMAGE چاپ کتاب بازاریابی جهانی در ورزش،اصول و دیدگا ها
چهارشنبه, 08 اسفند 1397
  کتاب بازاریابی جهانی در ورزش،اصول و دیدگاه ها به قلم آندره بوهلر و گرد نوفرو...
IMAGE چاپ کتاب پردازش و شناسایی گفتار
چهارشنبه, 08 اسفند 1397
  کتاب پردازش و شناسایی گفتار به قلم دکتر نوشین ریاحی(عضو هیات علمی دانشگاه...