کارگاه طرح کسب و کار

منتشر شده در دوشنبه, 31 تیر 1398 06:52
بازدید: 171

کارگاه طرح کسب و کار ویژه دوره شتابدهی یاس16 برگزارشد.

کارگاه طرح کسب و کار ویژه دوره شتابدهی یاس 16 با حضور تیم های کسب و کار و آقای دکتر صیقلی منتور و مشاور استارتاپ ها در روز شنبه 29 تیر از ساعت 13 الی17 در مرکز نوآوری و شکوفایی تشکیل شد.تیم های کسب و کاردر این کارگاه با مباحثی از قبیل شرکت های کسب و کار، اجزای اصلی برنامه کسب و کار، برنامه مالی و بازار، برنامه سازمانی و عملیاتی و... آشنا شدند و به مدت یک ماه فرصت دارند تا طرح کسب و کار تیم خود را بنویسند.