مشاوره حقوقی استارتاپ های مرکز نوآوری

جلسه مشاوره حقوقی استارتاپ های مرکز نوآوری برگزار شد.

جلسه مشاوره حقوقی استارتاپ های مرکز نوآوری با حضور سید ابراهیم دراجی کارشناس حقوق و فناوری در روز چهارشنبه 26 تیر از ساعت 9 الی 12 در مرکز نوآوری و شکوفایی برگزار شد. این جلسه در راستای رفع مشکلات و مسائل حقوقی استارتاپ ها می باشد. تیم های سپهر قاصدک، همایش یار، هومیکس، متروفریم و کالای خواب آرام به مشاوره کسب و کار خود پرداختند.