توانمندی های دانشکده ها هنر

دانشكده هنر

هم زمان با تاسيس دانشگاه الزهرا «س» در سال 1343 ، تدريس رشته‌اي با عنوان  «خانه داري‌‌» در برنامه فعاليت هاي  آموزشي ‌آن قرار گرفت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌‌، دانشكده «هنرهاي كاربردي‌» تأسيس شد. اين دانشكده در سال 1362 به «دانشكده هنر‌‌‌‌» تغيير نام داد. با حذف رشته «هنر و تزئين داخلي» سه رشته نقاشي، گرافيك و صنايع دستي به اين دانشكده افزوده شد. در بهمن ماه سال 1365‌‌‌‌، دانشكده هنر اقدام به پذيرش دانشجو در رشته «طراحي صنعتي‌» كرد. در سال 1375 اولين دوره كارشناسي ارشد نقاشي، در سال 1376 كارشناسي ارشد گرافيك، در سال 1378 كارشناسي ارشد پژوهش هنر، در سال 1379 دكتري پژوهش هنر و در سال 1380 كارشناسي ارشد صنايع دستي به اين دانشكده اضافه شد.
گروه‌‌‌هاي  آموزشي اين دانشكده عبارتند از :
1- ارتباط تصويري  (گرافيك‌)
2- پژوهش هنر
3- طراحي و چاپ پارچه و طراحي لباس
4- صنايع دستي
5- طراحي صنعتي
6- نقاشي


اين دانشكده داراي يك مجله علمي – ترويجي به نام «جلوة هنر» است كه از سال 1368 زير نظر معاونت پژوهشي دانشگاه به چاپ مي رسد.

 گروه ‌آموزشي ارتباط تصويري (گرافيك)
رشته ارتباط تصويري از سال 1362 و پس از تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي، در اين دانشگاه تأسيس شد.
دوره های آموزشی
• کارشناسی: ارتباط تصويري
• کارشناسی ارشد: ارتباط تصويري

توانمندی هاي پژوهشي

• طراحي گرافيك(پوستر، صفحه آرايي، آرم و ....)
• تصوير متحرك
• تايپو گرافي
• خوشنويسي
• چاپ دستي، ماشيني و الكترونيكي
• نقد و تحليل آثار گرافيك

خدمات مشاوره اي:
• طراحي و صفحه آرايي كتاب، بروشور، پوستر، آرم، بسته بندي، تصوير سازي متون و ...
• چاپ انتشارات و تبليغات، لابراتوار عكاسي (سياه - سفيد و رنگي)
برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
o بررسي رقعه هاي دعوت دوره قاجار/ دكتر عفت افضل طوسي
o نشانه شناسي هنر انقلاب/ دكتر عفت افضل طوسي
o شناخت ابزار كمك آموزشي و ساخت دستگاه بزرگ نمايي / دكتر معصومه اميراينانلو
o تهيه فيلم  تكنيك هاي تصويرسازي / دكتر معصومه اميراينانلو
o تجزيه و تحليل نشانه شناسانه پيام تصويري بعد از انقلاب اسلامي / دكتر فهيمه دانشگر
o تجزيه و تحليل پيام تصويري در مينياتور ايراني / دكتر فهيمه دانشگر
o نماد قلب در قرآن مجيد / محبوبه مداري محدث
o بررسي و طبقه بندي شكل هاي متنوع حروف در خط شكسته نستعليق /  ميترا معنوي راد
o بررسي تركيب بندي در خط شكسته نستعليق / ميترا معنوي راد
 

تأليف و ترجمه كتاب
 تاريخ تحولات هنر گرافيك در جهان / دكتر فهيمه دانشگر
 تكنيك هاي چاپ ماشيني/ علي اصغر فرامرزيان
 چاپ هاي جانبي (سه بعدي – سيلك اسكرين – تامپو)/ علي اصغر فرامرزيان

کارگاه ها و آزمایشگاه ها
 كارگاه‌هاي مباني
 كارگاه‌ عكاسي سياه و سفيد
 كارگاه‌ عكاسي رنگي
 مركز رايانه اي طراحي

تجهیزات و دستگاه ها
- اگرانديسور
- پروسسور
- تجهيزات كامل لابراتوار عكاسي سياه - سفيد و رنگي

فعاليت هاي علمي – اجرايي
• برگزاري سمينار «بسته بندي و تبليغات»
• برگزاري سمينار «كاربرد رايانه در هنر دانشگاهي»
• برگزاري كارگاه‌ آموزشي «خلاقيت»
• برگزاري كارگاه‌ آموزشي«خوشنويسي شكسته» 
• عضويت در هيأت علمي همايش هاي هنري و همكاري علمي – هنري و اجرايي در برگزاري همايش
• همكاري در برگزاري نمايشگاه هاي هنري

 گروه ‌آموزشي پژوهش هنر
رشته پژوهش هنر از سال 1378 در مقطع كارشناسي ارشد و از سال 1379 در مقطع دكتري  در اين دانشگاه تأسيس شد.

دوره های آموزشی
o کارشناسی: پژوهش هنر
o کارشناسی ارشد: پژوهش هنر

توانمندی هاي پژوهشي:
• باستان شناسي
• تاريخ هنر مشرق زمين
• اسطوره شناسي
• زيباشناسي هنر ايران اسلامي
• معماري
• معماري داخلي
• ارتباط تصويري (گرافيك محيطي، طراحي نشانه و ..)
• تصويرسازي
• عكاسي تخصصي هنري
• محوطه آرايي
• طراحي لباس و طراحي جواهر
برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
- نقش باورهاي ديني در هنر ايران باستان / دكتر ابوالقاسم دادور
- پارچه هاي آل بويه / دكتر ابوالقاسم دادور
- بررسي، تحقيق ، طراحي شكل و رنگ قوطي و برچسب شامپوي بچه / دكتر زهرا رهبرنيا
- تجزيه، تحليل و نقد آثار ارتباط تصويري / دكتر زهرا رهبرنيا
- بررسي نگاره هاي دوره آل بويه / دكتر اشرف السادات موسوي

تأليف و ترجمه كتاب
 اساطير و سمبل هاي خدايان ايران باستان و هند / دكتر ابوالقاسم دادور
 حيوانات تركيبي در هند و ايران / دكتر ابوالقاسم دادور
 معماري خانه هاي ايراني / دكتر فاطمه كاتب
 101 اتاق نشيمن / دكتر فاطمه كاتب

 گروه ‌‌آموزشي طراحي و چاپ پارچه و طراحي لباس

هم زمان با تاسيس دانشگاه در سال 1343 رشته‌اي با عنوان خانه داري در فعاليت‌هاي ‌‌‌آموزشي ‌آن قرار گرفت و در سال 1346 به رشته طراحي و خياطي تغيير نام داد. مجدداً در سال 1362 با تغيير محتواي برنامه هاي درسي به رشته طراحي و چاپ پارچه و طراحي لباس تغييرنام يافت. در  سال 1372 گرايش بافت نيز افزوده شد. هم اكنون رشته طراحي چاپ پارچه و طراحي لباس در سه گرايش تدريس مي شود.

دوره های آموزشی
• کارشناسی: طراحي و چاپ پارچه، طراحي  لباس ، بافت

توانمندی هاي پژوهشي:
 طراحي لباس مشاغل
 طراحي پارچه
 سايز بندي پوشاك
 فرش دستباف
 پارچه بافي سنتي
 رنگرزي سنتي

برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
 طراحي لباس كاركنان ستاد بحران شهر تهران / صديقه پاك بين
 طراحي لباس قضات دادگستري / صديقه پاك بين
 بررسي شيوه هاي بافت، دار و ابزار و مواد اوليه در فرش دستباف به منظور كاهش ضايعات آن/ دكتر فريده طالب‌پور
 بررسي عيوب قالي به منظور برنامه ريزي آموزشي در استان هاي يزد، همدان، كردستان و كاشان / دكتر فريده طالب‌پور

کارگاه‌ها و آزمایشگاه ها
o كارگاه‌ بافت
o كارگاه چاپ باتيك
o كارگاه طراحي الگو
o كارگاه طراحي لباس
o كارگاه اسكرين پرشلينگ
o كارگاه چاپ نيمه اتوماتيك
o كارگاه دوخت

تجهیزات و دستگاه ها
 ماشين هاي دوزندگي صنعتي
 ماشين هاي دوزندگي كامپيوتري
 دستگاه چاپ تي شرت نيمه اتوماتيك
 ماشين هاي بافندگي دستي
 دستگاه چاپ اسكرين نيمه اتوماتيك

تأليف و ترجمه كتاب
 سايز بندي پوشاك بانوان / صديقه پاك بين
 طراحي اندام / صديقه پاك بين
 اصول تجزيه پارچه و طرح هاي رنگي/ دكتر فريده طالب‌پور
 تاريخ پارچه و نساجي در ايران / دكتر فريده طالب‌پور

فعاليت هاي علمي – اجرايي
 برگزاري كارگاه آموزشي دوخت، چاپ و سوزن دوزي (بين ايران و پاكستان)
 برگزاري كارگاه آموزشي چاپ شني
 برگزاري كارگاه آموزشي تاپستري
 سمينار صنعت پوشاك


 گروه ‌آموزشي صنايع دستي
با شكل گيري ستاد انقلاب فرهنگي در سال 1363 رشته صنايع دستي در دانشكده هنر دانشگاه الزهرا در مقطع كارشناسي و در سال 1382 در مقطع كارشناسي ارشد فعال شده است.

دوره های آموزشی
o کارشناسی: صنايع دستي
o کارشناسی ارشد: صنايع دستي،  طراحي و توليد

توانمندی هاي پژوهشي
• طراحي فرش‌
• كلية موضوعات مربوط به فرش
• بررسي نقوش قالي
• نگارگري
• بررسي انواع گياهان رنگرزي ايران و جهان
• چوب‌شناسي (تكنيك هاي گوناگون چوب و تلفيق چوب با موادگوناگون)
• سفال و ظروف سفالي
• نقوش كتيبه ها
• بررسي آثار و ابنيه تاريخي
• جواهر سازي و فلزكا ري در ايران و جهان
• هنرهاي سنتي و صنايع دستي
• انجام تست هاي آزمايشگاهي بر روي لعاب هاي سفال و بررسي و تست رنگ هاي شيميايي و گياهي

برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
 حفاظت و مرمت آثار / دكتر مهين سهرابي
 پذيرش آثار كهن نزد مخاطبان هنر در عصر حاضر، زبان و بيان مشترك / دكتر مهين سهرابي
 بررسي سير تحول هنر فلز كاري از ابتدا تا آخر دوره ساساني / فروزنده قاسمي
 بررسي انواع گياهان رنگرزي منطقه استان مازندران / فروزنده قاسمي
 شناسايي ، ريشه يابي و احياي طرح ها و نقوش قالي كرمان / دكتر مهر انگيز مظاهري
 بررسي آموزشي صنايع دستي در دانشكده هاي هنري / دكتر مهرانگيز مظاهري

کارگاه‌ها و آزمایشگاه ها
 كارگاه معرق و منبت
 آزمايشگاه رنگرزي
 كارگاه گليم و قالي
 كارگاه سفال و سراميك
 كارگاه فلز و قلمزني


تجهیزات و دستگاه ها
 انواع دستگاه هاي برش الوار
 دستگاه دريل ، اره برقي و رنده ساب
 كوره هاي سفالگري
 كوره هاي شيشه گري


 گروه ‌آموزشي طراحي صنعتي
دانشكده هنر در سال 1365 اقدام به تأسيس گروه طراحي صنعتي و پذيرش دانشجو در رشته طراحي صنعتي نمود.

دوره های آموزشی
• کارشناسی: طراحي صنعتي

توانمندی هاي پژوهشي
ارائه خدمات مشاوره، طراحي و نمونه سازي و اجرا در حوزه هاي:
• مبلمان شهري
• طراحي محصولات صنعتي
• بسته بندي محصولات صنعتي، مواد غذايي و شوينده
• طراحي غرفه هاي نمايشگاهي
• طراحي مبلمان داخلي و بيروني محيط هاي مسكوني، اداري و صنعتي
• طراحي هويت سازماني براي شركت ها، كارخانجات، مؤسسه هاي دولتي و خصوصي
• انجام پژوهش هاي مرتبط با موضوع طراحي صنعتي و صنايع توليدي

برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
o شاخص هاي افزايش بهره وري از فضاهاي آموزشي /  مهندس علي اصغر اكبري
o ميز برش طراحي صنعتي/ دكتر بهزاد سليماني
o بررسي تطبيقي مفاهيم كليدي طراحي صنعتي در قرن بيستم / دكتر بهزاد سليماني
o اتصالات در صنعت پلاستيك / دكتر پروين شكري
o پكيج آموزشي تركيب رنگ ها / مهندس فريبا مصطفوي
o بررسي تطبيقي روند آموزشي طراحي صنعتي در ايران و كشورهاي صنعتي/ دكتر احمد ندايي فرد
o  بررسي تطبيقي روش‌هاي حل مشكل در پروژه هاي طراحي صنعتي/ دكتر احمد ندايي فرد


کارگاه ها و آزمايشگاه‌ها
  كارگاه چوب
  كارگاه فلز
  كارگاه رزين
  كارگاه سراميك


تجهیزات و دستگاه ها
 اره فلكه
 دستگاه هفت كاره
 دريل ثابت
 دستگاههاي تراشكاري
 انواع دستگاههاي جوش كاري
 انواع صفحه ساب
 دستگاه عمود بُر
 انواع رنده هاي برقي و دستي
 خم كن
 برش فلز
 
 گروه ‌آموزشي نقاشي
اين گروه از سال 1362 و پس از انقلاب فرهنگي در اين دانشگاه تاسيس شد.

دوره های آموزشی
  کارشناسی: نقاشي
  کارشناسی ارشد: نقاشي

توانمندی هاي پژوهشي
o تاريخ نقاشي، زيبا شناسي
o تكنيك هاي نقاشي، مينياتور، خط
برخي از طرح هاي پژوهشي انجام شده
• تأثير زيبا شناسي صفويه بر نقاشي مغول / زهرا پاكزاد
• مروري بر نقاشي هاي ديوار بقاع متبركه گيلان / دكتر پريسا شاد قزويني
• مطالعه ويژگي هاي تصويري آيات موضوعي قرآن كريم/ دكتر پريسا شاد قزويني
• مروري بر نقاشي ديواري دوره قاجار / دكتر محمد معمارزاده
• بررسي وضعيت كنوني رشته هاي هنري وارائه راهكارهاي بهبود و گسترش آن با تأكيد بر هنر اسلامي و سنتي / دكتر فاطمه هنري مهر


تأليف و ترجمه كتاب
 طراحي چهره هاي ديويد هاكنسي  (ترجمه) /  زهرا پاكزاد
 نقاشي ديواري از طرح تا مرمت / دكتر منصور حسامي كرماني
 مواد و تكنيك هاي نقاشي ديواري / دكتر منصور حسامي كرماني
 بررسي نقاشي معاصر غرب آزاد ازآرنو تا پست مدرنيسم / دكتر پريسا شاد قزويني
 تأثير شرق بر نقاشي اروپا / دكتر پريسا شاد قزويني
 تصوير و تجسم عرفان در هنرهاي اسلامي / دكتر محمد معمارزاده
كارگا‌ه‌ها‌ و آزمايشگاه‌ها:
o كارگاه‌ نقاشي
o كارگاه‌ نقاشي ديواري
o كارگاه‌ تخصصي طراحي
فعاليت هاي علمي - اجرايي
- برگزاري كارگاه‌ ‌‌آموزشي "روش مقاله نويسي علمي و پژوهشي "
- طراحي و اجراي جشنواره "ميعاد با سپيده"
- برگزاري كارگاه آموزشي آبرنگ

توانمندی های دانشکده علوم انسانی

    دانشكده ادبيات، زبانها و تاريخ
 اين دانشكده از سال 1343 ، تحت عنوان دانشكده «مترجمي زبان‌هاي خارجي و منشي‌گري» فعاليت خود را آغاز نمود. در سال 1365 رشته الهيات و رشته زبان  وادبيات فارسي و در سال 1370 رشته تاريخ به صورت رشته‌هاي مستقل به گروه‌هاي آموزشي اين دانشكده افزوده شدند. در سال 1372 عنوان دانشكده به «ادبيات والهيات » تغيير نام يافت. در سال 1381 رشته الهيات از اين دانشكده تفكيك شد. هم اكنون اين دانشكده به صورت مستقل با عنوان دانشكده ادبيات، زبانها و تاريخ در شش گروه آموزشي زير فعاليت مي‌كند.
1. تاريخ
2. زبان انگليسي
3. زبان شناسي همگاني
4. زبان و ادبيات عرب
5. زبان و ادبيات فارسي
6. مترجمي زبان فرانسه

 گروه ‌آموزشي تاريخ 
 اين گروه در سال 1370 با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد آغاز به كار كرد. سپس در سال 1374 در مقطع دكتري ودر سال 1378 در مقطع كارشناسي اقدام به پذيرش دانشجو نمود.
دوره های آموزشی
 کارشناسی: تاريخ
 کارشناسی ارشد: تاريخ اسلام، تاريخ ايران
 دكتري : تاريخ اسلام، تاريخ ايران

توانمندی هاي پژوهشي
  مطالعات بنيادي و كاربردي تاريخ ايران
  مطالعات بنيادي و كاربردي تاريخ اسلام
  مطالعات اسنادي


برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
  بازخواني اسناد وقفي بيمارستان هاي تهران / دكتر نزهت احمدي
  بررسي موقعيت هاي فردي و منزلت هاي اجتماعي دركسب مناصب دولتي در دوره شاه عباس/ دكتر نزهت احمدي
  تاريخ ايران در دوره تيموريان /دكتر مهدي فرهاني منفرد
  فرهنگ كار در اسلام/ دكتر علي محمد ولوي
  سيره شناسي معصومين در ارتباط با بازماندگان شهدا / دكتر علي محمد ولوي

تأليف و ترجمه كتاب
• گسترش خدمات درماني با تكيه بر اسناد وقفي / دكتر نزهت احمدي
• تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي / دكتر فاطمه جان احمدي
• تاريخ تركمانان قره قويونلو و آق قويونلو/ دكتر اسماعيل حسن زاده
• تاريخ مرند/ دكتر اسماعيل حسن زاده
• فراز و فرود اصلاحات در دوره امير كبير / دكتر امير شيخ نوري
• نقش غرب در توسعه اختلافات ارضي و مرزي / دكتر امير شيخ نوري
• تاريخ نگاري ايران / دكتر مهدي فرهاني منفرد
• پيوند سياست و فرهنگ در دوره زوال تيموري/ دكتر مهدي فرهاني منفرد
• تاريخ نگاري عصر پهلوي / دكتر سيمين فصيحي
• تاريخ علم كلام و مذاهب اسلامي/ دكتر علي محمد ولوي
• شاهدان شهادت / دكتر علي محمد ولوي
 
 گروه ‌آموزشي زبان شناسي همگاني
گروه آموزش زبان شناسي در سال 1383 با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد ‌آغاز به كار كرد. در سال 1388 رشته آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان فعاليت خود را آغاز نمود.

دوره های آموزشی
• کارشناسی: زبان شناسي همگاني
• کارشناسی ارشد: آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان

توانمندی هاي پژوهشي
 اصطلاح شناسي
 روان شناسي زبان
 تحليل گفتمان
 زبان شناسي شناختي
 نحو زايشي

برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
o تاريخ زبان شناسي ايراني / دكتر فريده حق بين
o طرح ملي واژگان پايه دانش آموزان دوره ابتدايي / دكتر شهين نعمت زاده

تأليف و ترجمه كتاب
  نظريه هاي زبان با نگاهي به آموزش زبان و سواد انتقادي(ترجمه)/ دكتر فريده حق بين
  زبان روزنامه ها (ترجمه)/ دكتر فريده حق بين
  مادرانه ها/ دكتر فاطمه راكعي
  آواز گلسنگ/ دكتر فاطمه راكعي
  گفتمان جنگ (ترجمه) / دكتر فرهاد ساساني
  استعاره (ترجمه) / دكتر فرهاد ساساني


فعاليت هاي علمي – اجرايي
• برگزاري نخستين هم انديشي زبان شناسي و مطالعات بين رشته اي –  سال 1383
• برگزاري دومين هم انديشي زبان شناسي و مطالعات بين رشته اي –  سال 1386
 

 گروه آموزشي ‌مترجمي زبان فرانسه
 اين گروه نيز در سال 1343 تأسيس شد. در اين گروه زبان فرانسه تا سال 1366 در دو گرايش دبيري زبان فرانسه و مترجمي فرانسه تدريس مي‌شد، پس از آن گرايش دبيري حذف و تنها به آموزش مترجمي فرانسه پرداخته شد. هم اكنون گروه آموزشي زبان فرانسه تنها در مقطع كارشناسي دانشجو مي‌پذيرد.

دوره های آموزشی
• کارشناسی: ‌مترجمي زبان فرانسه
• کارشناسی ارشد: ‌مترجمي زبان فرانسه

توانمندی هاي پژوهشي
o مطالعات نظري زبان فرانسه
o نقد كتاب و روش هاي آموزشي

خدمات آموزشي
• برگزاري دوره هاي آموزشي ترجمه متون فرانسه به فارسي و فارسي به فرانسه
• برگزاري دوره هاي آموزشي روش هاي زبان آموزي

خدمات مشاوره اي
 مشاوره و ارائه خدمات در برنامه هاي صداو سيما به زبان فرانسه
 ترجمه متون مختلف مطبوعاتي

برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
  واژه نامه صنعت خودرو و صنايع وابسته / دكتر شيرين حقيقت
  واژه نامه مطبوعاتي / دكتر ناهيد جليلي مرند

تأليف و ترجمه كتاب
  واژه شناسي/ دكتر ناهيد جليلي مرند
  امثال و تعبيرات/ دكتر ناهيد جليلي مرند
 
 گروه آموزشي زبان انگليسي
گروه زبان انگليسي همزمان با تأسيس دانشگاه در مقطع كارشناسي فعاليت خود را آغاز كرد و در سال 1373 با راه اندازي رشته آموزش زبان انگليسي» در مقطع كارشناسي ارشد و در سال 1386 در مقطع دكترا فعاليت خود را گسترش داد.

دوره های آموزشی
• کارشناسی: زبان و ادبيات انگليسي
• کارشناسی ارشد: ‌ آموزش زبان انگليسي
• دكتري : آموزش زبان انگليسي

توانمندی هاي پژوهشي
 تهيه لغت نامة واژه هاي نقد ادبي
 ادبيات تطبيقي زبان انگليسي و زبان فارسي

برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
  نحوه ي خواندن شعر واستخراج معنا / دكتر بهنوش اخوان
  چگونه سخنراني كنيم / سيده مليحه سيد نقوي
  تأثير استفاده از اينترنت بر مهارت هاي خواندن / دكتر سيده سوسن مرندي

كارگاه ها و آزمايشگاه ها
o پايگاه رايانه اي
o آزمايشگاه زبان

فعاليت هاي علمي – اجرايي
• برگزاري همايش آموزش زبان انگيسي به كمك فن آوري (CALL) – سال 1389
• برگزاري همايش پسا مدرنيسم و نقد ادبي – سال 1388
• كارگاه روش تحقيق و آموزش زبان به كمك فن آوري – سال 1388
• كارگاه آموزش استفاده از آمار  ( SPSS)
• كارگاه روش تحقيق كيفي آموزش زبان به كمك فن آوري – سال 1386


 گروه ‌‌آموزشي زبان و ادبيات عرب
گروه زبان و ادبيات عرب در سال 1377 تأسيس گرديد و در دو مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشجو مي‌پذيرد.

دوره های آموزشی
 کارشناسی: زبان و ادبيات جديد، زبان و ادبيات قديم
 کارشناسی ارشد: ‌ زبان و ادبيات جديد، زبان و ادبيات قديم

توانمندي هاي پژوهشي
  زبان (زبان شناسي عربي، صرف و نحو و بلاغت و...)
  ادبيات (قديم و جديد)
  ترجمه وتأليف و پژوهش در زمينه علوم قرآني، تاريخ فرهنگ و تمدن، فقه و حقوق، عرفان و طب سنتي

تأليف و ترجمه كتاب
o امام حسين (ع) در شعر معاصر عربي / دكتر انسيه خزعلي
o زيباشناسي كلام زينب / دكتر انسيه خزعلي
o البحث الادبي مصادر، مناهجه/ دكتر بتول مشكين فام

فعاليت هاي علمي – اجرايي
• برگزاري سمينار منطقه اي مقاومت فلسطين – سال 1380
• برگزاري سمينار بين المللي تأثير متقابل ادبيات فارسي و عربي – سال 1380
• برگزاري كارگاه آموزشي نقد و ادبيات تطبيقي با حضور اساتيد عرب – سال 1385
• برگزاري كارگاه آموزشي نقد قصه كوتاه – سال 1386


 گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي
 گروه زبان و ادبيات فارسي در سال 1366 به صورت يك گروه مستقل تأسيس شد. از سال 1380 مقطع كارشناسي ارشد در اين گروه آغاز به كار كرد.

دوره های آموزشی
o کارشناسی: زبان و ادبيات فارسي
o کارشناسی ارشد: ‌ زبان و ادبيات فارسي
توانمندي هاي پژوهشي
 مطالعات نظري زبان وادبيات فارسي
خدمات آموزشي
• برگزاري دوره هاي آموزشي ويراستاري
• برگزاري دوره هاي آموزشي آيين نگارش اداري (مكاتبات)
• برگزاري دوره هاي آشنايي با شاعران بزرگ ادب فارسي
• برگزاري كلاس هاي شاهنامه خواني، مثنوي خواني، حافظ خواني
برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
  واژگان طبيعي در مجموعه آثار نيما يوشيج / دكتر مهين پناهي
  مقايسه سبك شناسانه غزليات مولانا و غزليات سعدي / دكتر مريم حسيني
  نقد كهن الگوي غزليات شمس/ دكتر مريم حسيني
  مقايسه مولانا و جبران خليل جبران / دكتر سهيلا صلاحي مقدم
  تلميحات قرآني در شعر فارسي تا قرن پنجم / دكتر ذوالفقار علامي مهمان دوستي
  كتاب شناسي بيهقي/ دكتر مهدي نيك منش


تأليف و ترجمه كتاب
 اخلاق عارفان (اخلاق اجتماعي عارفان) / دكتر مهين پناهي
 سبوي سبز (اخلاق با جانان عرفان)/ دكتر مهين پناهي
 تصحيح حديقه سنايي / دكتر مريم حسيني
 نخستين زبان صوتي / دكتر مريم حسيني
 بررسي تطبيقي مولانا جلال الدين محمد و ويليام بليك / دكتر سهيلا صلاحي مقدم

فعاليت هاي علمي – اجرايي 
  همكاري در برگزاري همايش بين المللي بزرگداشت مولوي – سال 1386
  برگزاري كارگاه آموزش دستور زبان فارسي در آستاراخان روسيه – سال 1382
  مشاركت در همايش انجمن علمي استادان كشور (از سال 1380)
  مشاركت در همايش نقد ادبي و مولوي – سال 1386
  مشاركت در همايش  نكوداشت حكيم سنايي – سال 1384
  مشاركت در كارگاه شهر كتاب (كهن الگوها در غزليات – شطحيات منظوم مولانا) – سال 1386
  مشاركت در كارگاه آموزشي ادبيات تطبيقي شهر كتاب – سال 1385


  دانشكده الهيات
اين دانشكده در سال 1365 با پذيرش دانشجو در رشته دبيري الهيات و معارف اسلامي در دانشكده‌ ادببات و زبان‌ها آغاز به كار كرد. در سال 1382 رشته الهيات از دانشكده ادبيات تفكيك شد و به صورت يك دانشكده مستقل با پنج گروه آموزشي زير به فعاليت مشغول شد.

1- اديان و عرفان
2- تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي
3- علوم قرآن و حديث
4- فقه و مباني حقوق اسلامي
5- فلسفه و حكمت اسلامي

 ‌گروه آموزشي اديان و عرفان
گروه اديان و عرفان در سال 1379 تشكيل شد و در همان سال، اولين ورودي دانشجويان اين رشته مشغول به تحصيل شدند.

دوره های آموزشی
• کارشناسی: اديان و عرفان اسلامي
• کارشناسی ارشد: اديان و عرفان اسلامي

توانمندی هاي پژوهشي
 تصوف و عرفان اسلامي
 فرق و مذاهب اسلامي
 اديان هندوي، بودايي، يهود، مسيحيت
 اديان ابتدايي و قديم
 روش شناسي، جامعه شناسي و پديدار شناسي دين
 عرفان تطبيقي

خدمات مشاوره اي
o ارايه مشاوره به مركز پژوهش اديان جهان
o ارايه مشاوره به مركز بنياد دايرة المعارف اسلامي

برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
 اديان آمريكاي شمالي، مركزي و جنوبي/ دكتر مرضيه شنكايي

تأليف و ترجمه كتاب
  عرفان هندويي و اسلامي/  دكتر نوري سادات شاهنگيان - 1388
  درباره يهود ، سه مقاله از مجموعه مقالات ، كتاب مرجع/ دكتر ليلا هوشنگي – 1386

فعاليت هاي علمي – اجرايي
• برگزاري كارگاه آموزشي آشنايي با دايرة المعارف نويسي-  سال 1382
• برگزاري كارگاه آموزشي مآخذ شناسي اديان - سال 1386
• برگزاري همايش اديان، جوان و ازدواج – سال 1383
• همكاري با مجله تحقيقات علوم قرآن و حديث دانشگاه الزهرا(س)
• همكاري با مجله مطالعات اسلامي  دانشكده الهيات مشهد
• همكاري با ناشران براي داوري كتاب
 

 گروه آموزشي تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي
رشته تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي در سال 1377 شروع به كار كرده است.

دوره های آموزشی
o کارشناسی: تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي
o کارشناسی ارشد: تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي
تأليف و ترجمه كتاب
 نقش اسماعيليان در جنگ هاي صليبي / دكتر عبدالله ناصري
 گنجينه هاي فاطميان (كنوز الفاطميين)/ دكتر ندا گليجاني مقدم
 دولت ايوبيان/ دكتر عبدالله ناصري

فعاليت هاي علمي – اجرايي
  عضويت در شوراي سياستگزاري پژوهشكده تاريخ اسلام
  عضويت در انجمن علمي تاريخ ايران
  عضويت در انجمن علمي تاريخ اسلام
  عضويت در انجمن مطالعات تاريخ جنگ هاي صليبي وشرق لاتين – آمريكا
  همكاري با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  عضويت در هيأت تحريريه  مجله علمي پژوهشي العلوم الانسانيه
 

 گروه آموزشي علوم قرآن و حديث
اين گروه در سال 1372 داير شد و هم اكنون در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشجو مي‌پذيرد.

دوره های آموزشی
o کارشناسی: علوم قرآن و حديث
o کارشناسی ارشد: علوم قرآن و حديث

تأليف و ترجمه كتاب
 يهود شناخت، دفتر نشر فرهنگ اسلامي / دكتر سهيلا جلالي كندري – 1380  و 1378
 زن مسلمان پرده نشيني  يا حضور اجتماعي / دكتر سهيلا جلالي كندري
 زن از ديدگاه نهج البلاغه / دكتر فاطمه رحماني – 1369
 اضواء علي خطبه ذم النساء في النهج البلاغه / دكتر فاطمه رحماني 1425
 زن در تاريخ انديشه اسلامي / دكتر فتحيه فتاحي زاده  - 1386
 مباني و روش هاي نقدي حديث در كتب اربعه / دكتر فتحيه فتاحي زاده  - 1385
 تحفه الفتي في  تفسير سوره هل اتي / دكتر پروين بهارزاده

فعاليت هاي علمي – اجرايي
• برگزاري كارگاه آموزشي نرم افزارهاي علوم قرآن و حديث و معرفي سايت هاي مرتبط -  هفته پژوهش هر سال
• عضويت در هيأت تحريريه  مجله علمي ترويجي سفينه
• عضويت در هيأت تحريريه  مجله علمي پژوهشي علوم قرآن و حديث دانشگاه الزهرا(س)
• همكاري با مركز پژوهش هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

 گروه آموزشي فلسفه و حكمت اسلامي
در بهمن ماه 1378 اولين دانشجويان رشته الهيات با گرايش فلسفه و حكمت اسلامي مشغول به تحصيل شدند. در سال 1379 گروه فلسفه و حكمت اسلامي به صورت يك گروه علمي مستقل به فعاليت خود ادامه داد.

دوره های آموزشی
 کارشناسی: فلسفه و حكمت اسلامي
 کارشناسی ارشد: فلسفه و حكمت اسلامي

تأليف و ترجمه كتاب
o امكان معرفت خدا و ادله وجود او از نظر ابن سينا و اسپينوزا / دكتر زهره توازياني
o خدا از ديدگاه صدر المتألهين و پل اتيليش/ دكتر اعلي توراني
o مقدمه اي بر الهيات سيستماتيك / دكتر اعلي توراني
o زن در عرفان اسلامي و مسيحي (به زبان عربي) / دكتر فروزان راسخي
o حكمت خالده / دكتر فروزان راسخي
o آيا ايمان به خدا عقلاني است / دكتر نرگس نظرنژاد

فعاليت هاي علمي – اجرايي
 عضويت در هيأت تحريريه  مجله حكمت سينوي دانشگاه امام صادق (ع)

 
گروه معارف
گروه معارف اسلامي در راستاي مصوبة شواي عالي انقلاب فرهنگي و با هدف آشنايي دانشجويان با انديشه ها و مباني ديني و اسلامي فعاليت مي نمايد.

تأليف و ترجمه كتاب
 كاوش هاي اخلاقي و تربيتي / معصومه حسيني كلهرودي
 امام علي (ع) زنان و قضاوت ها / معصومه حسيني كلهرودي
 زنان و سياست در قرآن/ مرضيه خزعلي
 قرآن و چگونگي پاسخگويي به نيازهاي زنان/ دكترابراهيم كلانتري
 نگرش تطبيقي به زن در آينه قرآن و اديان زرتشت ، يهود و مسيح / الهه وكيلي

فعاليت هاي علمي – اجرايي
o عضويت در هيأت تحريريه  مجله علمي پژوهشي انديشه نوين ديني
o عضويت در هيأت تحريريه فصلنامه تخصصي مطالعات انقلاب اسلامي
o عضويت در هيأت تحريريه فصلنامه دانشگاه اسلامي
o صاحب امتياز ماهنامه «راه قرآن» و عضويت در هيأت تحريريه  ماهنامه
o عضويت در هيأت تحريريه نشريه آيين نو (مؤسسه فرهنگي انتشاراتي اباصالح)
 

  دانشكده علوم اجتماعي و اقتصاد
اين دانشكده از بدو تأسيس دانشگاه و پذيرش دانشجو درگرايش‌هاي منشي‌گري و حسابداري آغاز به كار نمود. در سال 1350 گرايش‌هاي منشي‌گري و حسابداري به دو رشته مستقل خدمات اداري و حسابداري تقسيم و در سال 1365 در قالب يك دانشكده مستقل با عنوان ‌‌«دانشكده علوم اجتماعي و اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌» به فعاليت خود ادامه داد.
در حال حاضر اين دانشكده داراي پنج گروه آموزشي است كه عبارتند از:
1- اقتصاد
2- حسابداري
3- علوم اجتماعي
4- مديريت بازرگاني
5- مطالعات زنان و خانواده


 گروه ‌آموزشي اقتصاد
اين گروه از سال 1355 كار خود را ‌آغاز كرد و در حال حاضر نيز در سه مقطع كارشناسي‌‌‌‌، كارشناسي ارشد و دكتري دانشجو مي‌ پذيرد.
مقطع كارشناسي ارشد اين رشته از سال 1372 ‌آغاز به كار نموده است.
دوره های آموزشی
- کارشناسی: اقتصاد نظري
- کارشناسی ارشد: اقتصاد نظري، اقتصاد و توسعه و برنامه ريزي‌‌‌
- دكتري: اقتصاد نظري ، اقتصاد توسعه

توانمندی هاي پژوهشي
انجام پژوهش و مشاوره در حوزه هاي:
o سياست‌گزاري كلان و خرد اقتصادي
o سياست‌گزاري بخش عمومي
o توسعه اقتصادي
o تجارت بين الملل ، پول و ارز
o برنامه ريزي اقتصادي
o اقتصاد منابع
o اقتصاد نفت، نيرو و انرژي
o اقتصاد زيست محيطي
o اقتصاد اسلامي
o اقتصاد كشاورزي

برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
 نابرابري جنسيتي و توسعه اقتصادي در ايران
 نقش زنان در بازسازي اقتصاد ايران
 بررسي و تحليل نحوه عمل بورس اوراق بهادار از نظر اقتصادي
 تأثير كنترل سطح عمومي قيمت ها بر برخي متغيرهاي كلان اقتصادي
 تهيه جدول داده – ستانده سال 1380
 ارزيابي منطقه گرايي در آسيا(اكو)
 بررسي اهميت بخش هاي اقتصادي، مطالعه بخش حمل و نقل
تأليف و ترجمه كتاب
  درآمدي بر اقتصاد توسعه/ دكتر زهرا افشاري
  برنامه ريزي اقتصادي/ دكتر زهرا افشاري
  تئوري هاي توسعه منطقه اي و كاربردهاي آن/ دكتر فاطمه بزازان
  ماليه بين الملل / دكتر مهدي پدرام
  توسعه اقتصادي و برنامه ريزي/ دكتر محمود حائريان
  ريشه‌هاي نابرابري / دكتر حسين راغفر

 گروه ‌آموزشي حسابداري
  گروه حسابداري از بدو تأسيس دانشگاه ‌(1343‌) آغاز به فعاليت كرده است.

دوره های آموزشی
  کارشناسی: حسابداري
  کارشناسی ارشد: حسابداري

توانمندی هاي پژوهشي:
 ارائه خدمات پژوهشي و مشاوره‌اي در زمينه هاي:
 حسابداري مديريت
 حسابداري مالي
 حسابرسي
 استانداردهاي حسابداري،  بورس اوراق بهادار و ارزيابي سهام
 سيستم هزينه يابي بر مبناي هدف
 برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه هاي
 حسابداري
 گرايش هاي علمي در رشته حسابداري
 بودجه قابل انعطاف
 مديريت هزينه استرات‍ژيك
BSC


 برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
برنامه آموزش حسابداري
جايگاه حسابرسي از ديدگاه استفاده كنندگان از خدمات حسابرسي

تأليف و ترجمه كتاب
• هزينه يابي بر مبناي هدف / دكتر رضوان حجازي
• برنامه ريزي بودجه / دكتر سيد حسين علوي طبري
• اصول حسابداري / دكتر ويدا مجتهدزاده / دكتر سيد حسين علوي طبري
• آموزش حسابداري / دكتر ويدا مجتهدزاده

فعاليت هاي علمي – اجرايي
 برگزاري كارگاه آموزشي مديريت ريسك
 برگزاري كارگاه آموزشي تراز نامه براي بانك ها
 
 گروه ‌آموزشي علوم اجتماعي
گروه علوم اجتماعي از سال 1355 كار خود را ‌آغاز نمود و در حال حاضر با دو گرايش پژوهشگري و جامعه شناسي در مقطع كارشناسي ارشد فعاليت مي‌نمايد.

دوره های آموزشی
 کارشناسی: علوم اجتماعي
 کارشناسی ارشد: پژوهشگري، جامعه شناسي

توانمندی هاي پژوهشي
o آسيب هاي اجتماعي و مسائل اجتماعي (انحرافات، جرايم، آسيب هاي شهري و ....)
o ارتباط جمعي و رسانه ها، فن آوري هاي اطلاعات و ارتباطات (جنبه هاي اجتماعي ، فرهنگي، ...)
o توسعه و تغيير اجتماعي (تحولات اجتماعي ايران، جامعه شناسي انقلاب و...)
o برنامه ريزي شهري و جامعه شناسي شهري
o جمعيت شناسي و جمعيت شناسي اقتصادي – اجتماعي
o جامعه شناسي حقوقي و جامعه شناسي سياسي
o جامعه شناسي فرهنگ، ارزش‌ها و نگرش‌هاي اجتماعي – روان شناسي اجتماعي – سنجش افكار عمومي
o جامعه شناسي گروه‌هاي و طبقات اجتماعي و قشربندي اجتماعي- جامعه شناسي نابرابري هاي اجتماعي
o جامعه شناسي جوانان، زنان و كودكان
o جامعه شناسي تاريخي، جامعه شناسي نظري (تاريخ نظريات جامعه شناسي) ، نظريه‌پردازي
o جامعه شناسي  علم و تكنولوژي، جامعه شناسي معرفت
o جامعه شناسي ادبيات و هنر، نقد ادبي


 برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
• پژوهش ملي – بين المللي ايران و اينترنت: بررسي تأثير اينترنت بر جنبه هاي مختلف زندگي
• بررسي چالش هاي فرهنگي و اجتماعي زنان
• پيمايش ملي بررسي وضعيت، نگرش و مسايل جوانان ( با تأكيد بر دختران و زنان جوان)
• بررسي وضعيت اجتماعي –  اقتصادي زنان بيوه شهر تهران
• بررسي آگاهي از نابرابري هاي جنسيتي
• بررسي شرايط عيني و ذهني كار واشتغال زنان در بخش دولتي
• بررسي اعتماد اجتماعي در ايران
• بررسي پتانسيل خشونت جمعي در ايران
 
تأليف و ترجمه كتاب
 سن و جهت گيري هاي ارزشي ، نگرشي و رفتاري / دكتر منصوره اعظم آزاده
 جنسيت، فرهنگ، ارزش ها و نگرش ها / دكتر سوسن باستاني، دكتر مريم قاضي نژاد و ديگران
 روش تحقيق كيفي / دكتر خديجه سفيري
 جامعه شناسي جهان سوم / دكتر محمد تقي شيخي
 جمعيت شناسي اقتصادي – اجتماعي/ دكتر محمد تقي شيخي
 بررسي الگوي مصرف و ميزان رضايت مندي مشتركين خانگي برق تهران / دكتر شراره مهديزاده
 فلسفه سياسي فارابي/ دكتر فرناز ناظرزاده كرماني

فعاليت هاي علمي – اجرايي
o برگزاري كارگاه آموزشي مسئله يابي و پرسشگري در تحقيقات اجتماعي
o برگزاري كارگاه ارزيابي روش هاي تحقيق كيفي در حوزة مسائل و آسيب هاي اجتماعي ايران: بررسي موردي فرار دختران از خانه
o كارگاه روش توليد مقاله
 
 گروه ‌‌آموزشي مديريت
گروه مديريت و خدمات اداري از بدو تأسيس دانشگاه در سال 1343 داير گرديده است.

دوره های آموزشی
 کارشناسی: مديريت بازرگاني، مديريت كسب و كارهاي كوچك
 کارشناسی ارشد: مديريت بازاريابي، مديريت مالي، مديريت فناوري اطلاعات

توانمندی هاي پژوهشي
• مديريت فناوري اطلاعات
• مديريت مالي
• مديريت بازاريابي
• مديريت منابع انساني و مديريت استراتژيك
• سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار
• بورس هاي كالايي، بيمه و بانك

خدمات مشاوره اي
 تحول سازماني
 ارزيابي و توسعه در ايران
 بهره وري و تعالي سازماني
 مديريت مالي
 مديريت سرمايه گذاري
 بورس اوراق بهادار
 بورس كالايي، بيمه و بانك

 برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا  شده
- عوامل موثر بر خريدهاي اينترنتي
- عوامل مؤثر در اعتماد به سايت هاي الكترونيكي
- سنجش ميزان رضايت تحصيلي دانشجويان سال آخر
- بررسي موانع ارتقاي زنان به مشاغل مديريتي
- مطالعه و بررسي مديريت و عملكرد سازمان‌هاي غيرولتي داوطلبانه
- مطالعه خصوصيات شركت هاي هلدينگ در ايران

تأليف و ترجمه كتاب
• شركت هاي بزرگ، مشكلات بزرگ، مجموعه اي از راهكارهاي اجرايي در مورد مديريت نام هاي تجاري / دكتر مير احمد اميرشاهي
• بازاريابي بين الملل / دكتر محمدعلي بابايي زكليكي
• مهارت هاي اعمال قدرت و نفوذ/  دكتر محمدعلي بابايي زكليكي
• اصول و مفاهيم بازاريابي بين الملل و جهاني با نگرش كاربردي / دكترحسن قاليباف اصل

فعاليت هاي علمي – اجرايي
o برگزاري كارگاه هاي آموزشي در زمينه مديريت
o همكاري با انجمن هاي علمي و ارائه مشاوره در زمينه مديريت به سازمان ها، همايش هاي ملي و بين‌المللي
 

 گروه ‌آموزشي مطالعات زنان و خانواده
رشته مطالعات خانواده در سال 1375 در مقطع كارشناسي در دانشگاه الزهراء (س) تأسيس شد، و سپس در سال 1378 مقطع كارشناسي ارشد مطالعات زنان به اين گروه افزوده شد.

دوره های آموزشی
o کارشناسی: مطالعات خانواده
o کارشناسی ارشد: مطالعات زنان

توانمندی هاي پژوهشي
ارائه خدمات پژوهشي – آموزشي ومشاوره اي در حوزه هاي :
 مسائل زنان و خانواده
 حقوق زنان و خانواده
 جامعه شناسي خانواده

 برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
o عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر فرار دختران از منزل
o ازدواج و استحكام خانواده
o شكاف نسلي دختران با مادران
o عوامل اجتماعي مؤثر بر افزايش ورود دختران به دانشگاه ها
تأليف و ترجمه كتاب
• تفكر انتقادي در جامعه شناسي ورزش / دكتر افسانه توسلي
• جامعه شناسي اشتغال زنان / دكتر خديجه سفيري
• جامعه شناسي كاربردي خانواده/ دكتر فريبا سيدان، دكتر افسانه كمالي
• روياهاي زنانه در دنياي مردانه / دكتر جميله كديور

فعاليت هاي علمي – اجرايي
 برگزاري كارگاه آموزشي آسيب شناسي خانواده در ايران

  دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي
گروه روان‌شناسي به عنوان يكي از اولين رشته‌هاي تحصيلي در بدو تاسيس دانشگاه در سال 1343، با سه گرايش مشاوره و راهنمايي، روان‌شناسي كودكان استثنايي و روان‌شناسي صنعتي آغاز به كار نمود.
اين گروه پس از انقلاب فرهنگي، در دانشكده ادبيات، الهيات و علوم انساني جاي گرفت و به همراه گروه‌هاي كتابداري و علوم تربيتي تا سال 1372 جزو آن دانشكده بودند . پس از آن دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي در سال 1372 به طور مستقل فعاليت خود را آغاز نمود. هم اكنون در اين دانشكده پنج گروه آموزشي در حال فعاليت مي‌باشند:
1- روان‌شناسي
2- روان‌شناسي تربيتي
3- كتابداري و اطلاع رساني
4- مديريت و برنامه ريزي آموزشي
5- مشاوره و راهنمايي
اين دانشكده داراي دو مجله علمي – پژوهشي « مطالعات روان شناختي» (با همكاري انجمن علمي روان‌شناسي ايران) و « انديشه‌هاي نوين تربيتي» (با همكاري انجمن ايراني تعليم و تربيت) است كه از سال 1383 فعاليت خود را آغاز كرده است.

امكانات آموزشي و پژوهشي دانشكده
1- مركز كلينيك مشاوره و راهنمايي
2- آزمايشگاه روان‌شناسي
3- كارگاه كتاب
4- مركز تكنولوژي آموزشي
5- مركز فعاليت‌هاي پژوهشي


مركز كلينيك مشاوره و راهنمايي
اين كلينيك در سال 1383 در دانشگاه تأسيس شد و در موارد مرتبط با مسايل خانواده و ازدواج، مسائل حقوقي، مشكلات رفتاري كودكان و نوجوانان، مسايل تحصيلي، شغلي و عاطفي و رواني، اختلالات يادگيري، گفتار درماني، شنوايي سنجي، بينايي سنجي، روان سنجي، مددكاري، مشاوره سازماني و آموزش مهارت‌هاي صحيح اجتماعي، خدمات مشاوره فردي و گروهي ارايه مي‌كند.

 گروه آموزشي روان‌شناسي
اين گروه فعاليت خود را هم‌زمان با تأسيس  دانشگاه الزهراء(س) ، در سال 1343 با پذيرش دانشجو در مقطع كارداني و كارشناسي آغاز نمود.

دوره های آموزشی
o کارشناسی: روان‌شناسي باليني، روان شناسي كودكان استثنايي
o کارشناسی ارشد: روان‌شناسي عمومي
o دكتري : روان‌شناسي عمومي

توانمندی هاي پژوهشي
 روان‌شناسي عمومي
 روان شناسي كودكان استثنايي
 روان‌شناسي بزهكاري
خدمات مشاوره اي
• روان درماني كودكان و بزرگسالان
• كار درماني معلولان جسمي و رواني
• بازپروري و آموزش كودكان استثنايي
• بازپروري و آموزش كودكان بزهكار

برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
o تأثير نحوه گذراندن اوقات فراغت در افسردگي نوجوانان ايراني / دكتر نسرين اكبرزاده
o طرح جامع تشكيل كارنامه فراگيري خاص براي كودكان عقب ماند ه ذهني تربيت پذير وآموزش پذير براساس تعريف بهره هوشي و ملاك رفتارسازي و طبقه بندي DSMIV از اين كودكان/ دكتر شكوه بني جمالي
o بررسي نقش آموزش مقابله اي و مهارت‌هاي زندگي به نوجوانان در سازگاري اجتماعي / دكتر مه سيما پورشهرياري
o بررسي شيوه هاي حل مسأله و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي و رواني دانش آموزان تهران/ دكتر زهره خسروي
o بررسي مسائل خانوادگي، اجتماعي و روان شناختي زنان شاغل در مراكز غير دولتي شهرستان هاي نمونه/ دكتر زهره خسروي
o پودمان آموزشي مهارت ها زندگي زنان خانه دار / دكتر سوسن سيف، دكتر مه سيما پورشهرياري، دكتر مهرانگيز شعاع كاظمي، محبوبه قسامي

کارگاه و آزمایشگاه
 كارگاه‌ روان شناسي
 
 گروه آموزشي روان‌شناسي تربيتي
اين گروه در سال 1369 به عنوان يكي از گرايش‌هاي گروه آموزشي علوم تربيتي با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد آغاز به كار كرد و در سال 1382 به دنبال تفكيك گروه آموزشي علوم تربيتي به سه گروه مجزا، مستقل شد.

دوره های آموزشی
 کارشناسی ارشد: روان‌شناسي تربيتي
 دكتري : روان‌شناسي تربيتي

توانمندی هاي پژوهشي
• درك، شناخت و تحليل فرايند آموزش
• شناخت فرايند يادگيري
• حل مسأله و خلاقيت
• شيوه ها و ابزارهاي ارزش يابي فرايند يادگيري
• ارايه راه كار جهت تسهيل فرايند آموزش
• ارايه راه كار جهت ارتقاي فرايند يادگيري
• تفاوت هاي فردي يادگيرندگان
• تهيه و ساخت ابزارهاي اندازه گيري رواني – تربيتي

برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
 وظايف والدين در قبال فرزندان / دكتر مرتضي منادي

کارگاه ها و آزمایشگاه ها
 آزمايشگاه‌ روان شناسي
 مركز تكنولوژي آموزشي

 
 گروه آموزشي مديريت و برنامه ريزي آموزشي
اين گروه از سال تحصيلي 1366 به عنوان يكي از گرايش‌هاي گروه آموزشي علوم تربيتي در مقطع كارشناسي آغاز به كار كرد. از سال 1382 در پي تفكيك گروه علوم تربيتي به سه گروه مجزا، اين گرايش به عنوان گروه آموزشي مديريت و برنامه ريزي آموزشي به طور مستقل فعاليت خود را گسترش داد.

دوره های آموزشی
o کارشناسی: مديريت و برنامه ريزي آموزشي
o کارشناسی ارشد: مديريت آموزشي، تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش، برنامه ريزي

توانمندی هاي پژوهشي
• مديريت اسلامي
• مديريت آموزشي
• مكاتب فلسفي وتاريخي
• آموزش و پرورش
• برنامه ريزي درسي و آموزشي
• سياستگزاري در زمينه اهداف آموزشي
• فلسفه تعليم و تربيت اسلامي

 
 گروه آموزش مشاوره و راهنمايي
فعاليت اين گروه آموزشي از سال 1376 به عنوان يكي از گرايش‌هاي گروه آموزشي علوم تربيتي با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد آغاز شد و از سال 1382 به عنوان يك گروه مستقل به فعاليت ادامه داد.

دوره های آموزشی
• کارشناسی: مشاوره و راهنمايي
• کارشناسی ارشد: مشاوره و راهنمايي

توانمندی هاي پژوهشي
 مشاوره و راهنمايي تحصيلي
 مشاوره و راهنمايي خانوادگي
 نحوه حل مسأله
 مشاوره و راهنمايي شغلي
 مشاوره و راهنمايي عاطفي و رواني
 توانبخشي

برخي از طرح هاي پژوهشي اجرا شده
بررسي اثربخشي آموزش هاي آماده سازي شغلي وكارآفريني بر تمايلات كارآفريني جوانان داوطلب استفاده از تسهيلات اشتغال زايي شهر تهران/ دكتر سيمين حسينيان
بررسي تأثير روان درماني حمايتي بر بهبود كيفيت زندگي مبتلايان به HIV در ايران / دكتر سيمين حسينيان
بررسي رابطه بين بخشش و سلامت روان زنان خيانت ديده مراجعه كننده به مركز مشاوره دانشگاه الزهرا(س) / دكتر طيبه زندي پور

کارگاه ها و آزمایشگاه ها
• كلينيك مشاوره و راهنمايي

 گروه آموزشي كتابداري و اطلاع رساني
اين گروه از سال 1356 فعاليت خود را با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد آغاز كرد. پس از انقلاب فرهنگي، گروه كتابداري و اطلاع رساني مجدداً در سال 1360 با پذيرش دانشجو در مقطع كارداني بازگشايي و از سال 1371 با دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته به كار خود ادامه داد.
دوره های آموزشی
• کارشناسی: كتابداري و اطلاع رساني
• کارشناسی ارشد: كتابداري و اطلاع رساني

کارگاه و آزمایشگاه
o کارگاه كتاب
o آزمایشگاه رايانه

توانمندی های دانشکده علوم پایه

دانشکده علوم پایه در سال 1353 با دو گروه فیزیک و ریاضی آغاز به کار کرد و با تشکیل گروه شیمی در سال 1355 و گروه زیست شناسی در سال 1361 فعالیت خود را گسترش داد. در حال حاضر چهار گروه آموزشی ریاضی، زیست شناسی، شیمی و فیزیک در دانشکده فعالیت دارند. این دانشکده دارای یک فصلنامه علمی ترویجی با نام «علوم پایه» است که از سال 1368 تاکنون به صورت منظم به چاپ رسیده است. همچنین در سال 1387 نشریه علمی پژوهشی «علوم زیستی» با چاپ اولین شماره، فعالیت خود را آغاز کرده است. این دو نشریه زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه منتشر می شود.
 
گروه زیست شناسی

گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه در سال 1361 با پذیرش دانشجو در رشته دبیری زیست شناسی کار خود را آغاز نمود. در سال 1376 رشته علوم گیاهی و در سال 1382 رشته میکروبیولوژی به رشته های موجود افزوده شد.

دوره های آموزشی

 • کارشناسی : سلولی مولکولی، میکروبیولوژی، سلولی مولکولی - بیوتکنولوژی، علوم گیاهی
 • کارشناسی ارشد : میکروبیولوژی، بیوشیمی، علوم گیاهی، بیوتکنولوژی

زمینه های فعالیت

 • توانمندی های پژوهشی
 • شناسایی و مطالعه باکتری های گوارشی (به ویژه H .pylori)
 • میکروبیولوژی نفت و پترو شیمی
 • میکروبیولوژی دریا
 • میکروبیولوژی غذا و دارو
 • میکروبیولوژی آثار باستانی و بناهای تاریخی
 • تولید بیوپلیمرها
 • تجزیه زیستی و پاکسازی میکرُبی محیط زیست
 • میکروبیولوژی پرتوها و مقاومت زیستی
 • مطالعه مقاومت به آنتی بیوتیک ها و بایوسایدها در میکرو ارگانیسم های پلانکتونیک و بیوفیلمی
 • مطالعه و بررسی فیتو پاتوژن های باکتریایی و ویروسی
 • تثبیت همزیست نیتروژن
 • مطالعه سیتولوژی باکاربرد در تاگزونومی و اصلاح نباتات
 • مطالعه تنش ها- آللوپاتی – متابولیست های ثانوی و کشت بافت در گیاهان
 • مطالعه بهینه سازی روش تکثیر درون شیشه ای گیاهان زراعی (زعفران)
 • مطالعه فساد مواد غذایی و بهبود روش های نگهداری
 • پروبایوتیک ها

خدمات علمی – آزمایشگاهی

 • آزمون های بیوشیمیایی و میکروبیولوژیک آب و پساب
 • خدمات فرمانتاسیون در بیوراکتورهای STR
 • آزمون ها و مطالعات بیوفیلم
 • غربالگری، نگهداری و شناسایی باکتری ها و قارچ ها
 • خدمات آزمایشگاه ملی میکروبیولوژی صنعتی

زمینه های تخصصی گروه در انجام طرح های پژوهشی کاربردی

 • تأثیر پروبیوتیک ها در شرایط Invivo و Invitro ،  دکتر روحا کسری کرمانشاهی
 • بررسی آنتی ژن های هلیکوباکتر پیلوری برای تهیه واکسن،  دکتر طاهره فلسفی
 • جداسازی و شناسایی باکتری های هایپرترموفیل جهت کلون کردن و بیان توالی های رمز کننده DNA پلیمرازهای مورد استفاده در PCR ، دکتر سارا غروی
 • جداسازی وگردآوری سویه های سودوموناس بومی تجزیه کننده موادآلاینده محیطی، دکتر احیا عبدی عالی
 • مطالعه تخریب زیستی آثار باستانی ایران ، دکتر پریسا محمدی
 • بررسی پاتوژن های مواد غذایی به روش های کلاسیک و مولکولی ،  دکتر سیاوش سلمانزاده
 • تولید اسیدهای آمینه با ملاس ایرانی، دکتر جمشید فولادی
 • تولید زانتان از باکتری X.campestris وفرآوری آن به منظورکاربرد درصنعت،دکتر محمد رضا صعودی
 • کاربرد پراکسیدازهای گیاهی در پاکسازی پساب های صنعتی ،  دکتر عذرا صبورا
 • مطالعه سیستماتیک گیاهان تیره آلاله ،  دکترمنیژه پاکروان
 • مطالعه ارقام مقاوم گیاه گندم نسبت به شوری ، دکتر خدیجه کیارستمی

کارگاه و آزمایشگاه ها

 • آزمایشگاه ملی میکروبیولوژی صنعتی (http:،،www.nlim.ir)
 • آزمایشگاه ژنتیک
 • آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی
 • آزمایشگاه میکرُبشناسی
 • آزمایشگاه گیاه شناسی
 • آزمایشگاه کشت سلول
 • آزمایشگاه ایمنی شناسی
 • آزمایشگاه میکروبیولوژی کاربردی
 • آزمایشگاه بیوشیمی و سیتولوژی
 • کارگاه هرباریوم

تجهیزات و دستگاه ها

 • Thermal cycler
 • Electrophoresis - 2D
 • gel doc
 • Freeze dryer
 • Fermentor
 • Shaking Incubator
 • Co2 Incubator
 • Sonicator
 • Deep Freezer
 • High Speed centrifuge
 • Ultracentrifuge
 • Photo microscope
 • Photostreomicroscope

تألیف و ترجمه کتاب         

 • میکروبیولوژی محیطی، دکتر شایسته سپهر 
 • زعفران ، دکتر عذرا صبورا 
 • زیست شناسی ،  دکتر سارا غروی
 • آزمونهای میکرُب شناسی ،  دکتر طاهره فلسفی و احیاء عبدی عالی 
 • جلبک شناسی ، دکتر شیرین قربانی
 • بیوشیمی ، دکتربهزاد لامع راد
 • بیوتکنولوژی میکرُبی(جلد دوم) ، دکترفریدون ملک زاده ودکترمحمدرضاصعودی 
 • نانو بیوتکنولوژی (از دیدگاه میکروبیولوژی) ، دکتر روحا کسری کرمانشاهی

آزمایشگاه ملی میکروبیولوژی

آزمایشگاه ملی میکروبیولوژی دانشگاه الزهرا(س) با حمایت مرکز صنایع نوین تجهیز گردیده است. در حال حاضر این آزمایشگاه خدمات آزمایشگاهی به سراسر کشور ارائه می نماید. اطلاعات بیشتر در پایگاه اینترنتی آزمایشگاه به نشانی http:،،www.nlim.ir موجود است. این آزمایشگاه به همراه چند آزمایشگاه دیگر گروه، عضو شبکه ملی آزمایشگاه های بیوتکنولوژی کشور می باشند.

گروه شیمی

گروه شیمی دانشکده علوم پایه در سال 1355 با پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی شیمی فعالیت خود را آغاز نمود. در سال1370 دوره کارشناسی ارشد و در سال 1379 دوره دکتری  در این گروه راه اندازی شد.

دوره های آموزشی

 • کارشناسی: گرایش های شیمی، شیمی کاربردی
 • کارشناسی ارشد: گرایش های شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی معدنی، شیمی- فیزیک
 • دکتری: گرایش های شیمی معدنی، شیمی آلی

توانمندی های پژوهشی

 • سنتز مواد آلی
 • سنتز زئولیت
 • ترکیبات فسفردار معدنی (سنتز، شناسایی و ...)
 • سنتز کمپلکس هایی به عنوان حساس گرهای نوری
 • سنتز کاتالیزورهای جدید برای تبدیل اتیلن به پلی اتیلن
 • الکتروسنتز
 • محاسبات تئوریک مربوط به شیمی فیزیک
 • ارائه خدمات پژوهشی و مشاوره ای در تمام زمینه های فوق

خدمات علمی – آزمایشگاهی

تجزیه و شناسایی نمونه ها با استفاده از دستگاه های زیر:

 • کروماتوگرافی(گازی و مایع)
 • طیف سنجی جرمی
 • اسپکتروسکوپی مادون قرمز و ماوراء بنفش فروسرخ و فرابنفش
 • تبدیل فوریه مادون قرمز فروسرخ

عناوین برخی از طرح های پژوهشی کاربردی :

 • مطالعه مقایسه ای چند روش طراحی آزمایش در استخراج با فاز جامد برخی سموم کشاورزی از نمونه های آبی و آنالیز توسط کروماتوگرافی گازی، ترانه توفیقی نیاکی
 • مطالعه الکتروشیمیایی 3 و 4 هیدروکسی بنزویک اسید با ترکیبات 1و2و4 تری ازین 3- تیون – 5 اون و کاربرد آن در الکتروسنتز، دکتر لیدا فتوحی
 • تهیه نانوراکتورها به منظور استفاده از آنها در نانو فیلترها، ترکیبات آنزیمی و تهیه برخی نانوذرات کربن، دکتر فائزه فرزانه
 • سنتز و شناسایی نانو پودر اکسیدهای مخلوط و نانو راکتورها برای فرایند OCM،دکتر فائزه فرزانه
 • نیترودار شدن انتخابی ترکیبات آروماتیک کاتالیزور شده زئولیت ها، دکتر مجید ممهد هروی
 • تعیین نسبت استوکیومتری اجزای تشکیل دهنده کاتالیست زیگلر ناتا و شرایط بهینه ساخت توسط نرم افزار گوسین، دکتر فریبا هاشمی

کارگاه و آزمایشگاه ها

 • آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
 • آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی
 • آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
 • آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه
 • آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
 • آزمایشگاه شناسایی و جداسازی مواد آلی
 • کارگاه شیشه گری
 • تجهیزات و دستگاه ها
 • طیف نگاری جرمی GCMS
 • انواع دستگاه های کروماتو گرافی گازی GC
 • کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا HPLC
 • طیف سنجی ماوراء بنفش UV،VLS
 • اسپکتروفوتومتر جذب اتمی
 • طیف سنجی مادون قرمز FTIR

تألیف و ترجمه کتاب

 • اصول تجزیه دستگاهی جلد اول و دوم،  دکتر ژیلا  آزاد
 • پرتوشیمی ،  ترانه توفیقی نیاکی
 • شیمی فیزیک ، دکتر محمد رضا جلیلیان
 • سینتیک واکنش ها ، شهناز خالقی، دکترالهه گوهرشادی، دکترلیدا فتوحی
 • مقدمه ای بر شیمی آلی فلزی ، دکتر فائزه فرزانه
 • جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی ،  دکتر مجید ممهد هروی

گروه فیزیک

گروه فیزیک دانشکده علوم پایه در سال 1353 تأسیس شد. در سال 1374 دوره کارشناسی ارشد فیزیک و در سال 1383 دوره دکتری فیزیک نظری در این گروه آغاز به کار کرد.

دوره های آموزشی

 • کارشناسی : گرایش های ماده ی چگال ، اتمی –  مولکولی و هسته ای
 • کارشناسی ارشد : گرایش های ماده ی چگال، نظری،اتمی-  مولکولی، ذرات بنیادی، پلاسما و نجوم
 • دکتری : گرایش ماده ی چگال، نظری، ذرات بنیادی، لیزر، پلاسما و نجوم

توانمندی های پژوهشی

 • مطالعات نظری در گرایش های فیزیک نظری، هسته ای، ذرات و ماده چگال
 • مطالعات تجربی درگرایشهای ماده چگال (لایه نشانی، ابر رسانایی، تکنیک خلاء)، لیزر، نانوتکنولوژی

خدمات علمی – آزمایشگاهی

 • لایه نشانی
 • تهیه طیف ها
 • ساخت مواد سرامیک، ابررسانا
 • ساخت نانو لوله ها و نانو کاتالیست ها
 • اندازه گیری ویسکوزیته سیالات

برخی از طرح های پژوهشی

 • ساخت و بررسی  خواص کاربردی سیلیکون متخلخل(سلول خورشیدی- موج بر نوری) ،دکتر رضا ثابت داریانی
 • بررسی خواص نانویی ذرات ، دکتر رضا ثابت داریانی
 • بررسی اثر ذرات محبوس بر انتشار امواج و امواج پلاسما در حضور میدان الکترومغناطیسی ،دکتر محمود رضا  روحانی
 • طراحی مدار دکاراک لیزر  Cucl  ، دکتر بتول سجاد
 • ساخت نانو لوله های کربن و ساخت نانوکاتالیست های اکسید فلزی، دکتر عزیز اله شفیع خانی
 • بررسی نظری خواص اپتیکی و ساختاری تهی جاهای الماس گونه ها، دکتر عزیز اله شفیع خانی
 • بازتاب نوری خارجی روی عملکرد لیزر نیم رسانای – QWS- DRB ، دکتر فاطمه شهشهانی
 • برخورد معادله کاردر – پاریزی – ژانگ در d+1 بعد ، دکتر امیر علی مسعودی

کارگاه و آزمایشگاه

 • آزمایشگاه سیستم های پیچیده
 • آزمایشگاه فیزیک پایه 1-2-3
 • آزمایشگاه های تحقیقاتی کارشناسی (آزمایشگاه فیزیک مدرن، هسته ای، اپتیک، الکترونیک)
 • آزمایشگاه های تحقیقاتی لایه نشانی، آزمایشگاه پیشرفته، آزمایشگاه کربن، آزمایشگاه لیزر
 • آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس و ابررسانا

تجهیزات و دستگاه ها

 • طیف نگاری Stellarent Epp 2000
 • لایه نشانی به وسیله تفنگ الکترونیک در خلأ  6- 10 میلی بار
 • لایه نشانی در خلأ به وسیله تبخیر حرارتی در 5- 10 میلی بار
 • اسپکتروفتومتر در ناحیه  3000- 200 نانومتر (اندازه گیری پراکندگی و جذب)
 • رشد نانو لوله به روش CVD (کوره های استوانه ای – مکعبی)
 • لیزرهای طیف پیوسته با توان بالا
 • اندازه گیری مقاومت ویژه به روش 4- probe

تألیف و ترجمه ها

 • مقدمه ای بر بلور شناسی  ،دکتر رضا ثابت داریانی و اسماعیل نامور
 • Modelling critical and castastraphic phenomena in Geosciencesدکترکامران کاویانی و همکاران
 • فیزیک اهانیان (چهار جلد) ،دکتر ناهید ملکی جیرسرایی

گروه ریاضی

گروه ریاضی از سال 1353 با پذیرش دانشجو در دوره لیسانس فعالیت خود را آغاز نمود و در سال 1378 دوره کارشناسی ارشد و در سال 1387 دوره دکتری در این گروه افتتاح گردید.

دوره های آموزشی

 • کارشناسی: رشته های ریاضی محض و ریاضی کاربردی
 • کارشناسی ارشد: رشته های ریاضی محض، ریاضی کاربردی و آمار ریاضی
 • دکتری : رشته ریاضی

عناوین برخی از طرح های پژوهشی نظری و کاربردی

 • طول جابجاگری کلاس هایی از گره های حل پذیری، مهری اخوان ملایری
 • طول جابجاگری گروه های حل پذیری که در شرط ماکزیمال برای زیرگروه های نرمال خود صدق می کند، مهری اخوان ملایری
 • یک روش تلفیقی برای حل معادلات انتگرال آمیخته غیر خطی ، یداله اردوخانی
 • کاربرد سیستم های متعامد در حل معادلات  انتگرال دیفرانسیل ، یداله اردوخانی
 • حل عددی معادلات انتگرال از نوع همرشتاین از طریق توابع هارگویا شده ، یدالله اردوخانی
 • حل مسایل حساب تغییرات به کمک توابع هایبرید هارتلی،  یداله اردوخانی
 • اندوموفیسم های شبه فشرده ی برخی جبرهای باناخ ، فرید بهروزی
 • خاصیت کربن میلیمن یک خاصیت سه فضا... ، داریوش بهمردی
 • خواص فضاهای باناخ ، داریوش بهمردی
 • حاصل مستقیم در فضاهای باناخ باخاصیت SLP یک فضای باناخ Kadec است،داریوش بهمردی
 • مطالبی راجع به مدول های انژکتیو خالص مدور ، کامران دیوانی آذر
 • Associated primes of local cohomo logy of wakly laskeriam modules،کامران دیوانی آذر
 • ناوردای کاستلنو – مامفورد و نظریه کوهمولوژی موضعی ، کامران دیوانی آذر
 • بررسی خواص زیر مدول ها رمز حلقه های جابجائی ، کامران دیوانی آذر
 • بهینه سازی فراگیری برنامه سازی 0-1 با توابع پیوسته ی محدب یا جداپذیر، منوچهر رهنما
 • بررسی مسئله های عاملها وعامل پذیری درگراف وکاربرد آنها درمسائل ترکیبات،نسرین سلطانخواه
 • مطالبی درباره وجود و عدم وجود بعضی از تریدها ، نسرین سلطانخواه
 • یک بررسی درباره مجموعه های احاطه گر در گرافها، نسرین سلطانخواه
 • حل مسایل هدایت گرمایی معکوس بوخیم ، علی مردان شاه رضایی
 • خواص یک کلاس خاص از توزیع های آمیخته ، صدیقه شمس
 • مدل های شتابیده چند متغیره ، صدیقه شمس
 • مدل های مکانی چند متغیره ، صدیقه شمس
 • بررسی مدول های دوم ، بتول گنجی صفار
 • تجهیز و تأمین کتاب های تخصصی ریاضی و آمار ، ابوالقاسم لاله
 • نقش فضای تاری زایفرت در مطالعه خمینه های سه بعدی ، ابوالقاسم لاله
 • پروژه هندسی سازی ، ابوالقاسم لاله
 • حلقه ثابت فضاهای برداری از بعد زوج روی میدان های متناهی از مشخصه دو تحت گروه متعامد، صدیقه محسنی رجائی
 • تحلیل آماری نگارش فارسی، روح انگیز مدبر دباغ
 • راه اندازی پایگاه اینترنتی و تجزیه و تحلیل داده های آماری ، روح انگیز مدبر دباغ

تجهیزات  و دستگاه ها

 • آزمایشگاه کامپیوتر دانشجویان کارشناسی
 • آزمایشگاه کامپیوتر دانشجویان کارشناسی ارشد

تألیف و ترجمه کتاب

 • توپولوژی ، دکتر مریم ربیعی و دکتر زهرا خوانین شیرازی
 • ریاضی 2، دکتر یداله اردوخانی و همکاران

توانمندی های دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده مهندسی در سال 1373 تأسیس شد. این دانشکده دارای سه گروه آموزشی مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر و مدیریتIT  است. در سال 1380 دوره کارشناسی ارشد و مدیریت IT و در سال 1384 دوره کارشناسی ارشد مهندسی IT دراین دانشکده دایر گردید.

گروه مهندسی صنایع

دوره های آموزشی

 • کارشناسی : مهندسی صنایع- گرایش مهندسی سیستم
 • کارشناسی ارش د: مهندسی صنایع- گرایش مهندسی صنایع

برخی از طرح های پژوهشی

 • مطالعه وبررسی مفاهیم ابعاد و اثرات نانو تکنولوژی، دکتر جعفر باقری نژاد
 • نقش و جایگاه سیستم های کدینگ و سیستم های ردیابی، دکتر رضا سمیع زاده
 • نقش IT و SCM ، دکتر رضا سمیع زاده
 • اتوماسیون بازرسی قطعات الکترونیکی با سیستم های بینایی ، دکتر محمدعلی صنیعی منفرد
 • ارزیابی روش شناسانه کیفیت محصولات نساجی و رتبه بندی آنها، دکتر محمدعلی صنیعی منفرد

کارگاه و آزمایشگاه

 • کارگاه ماشین ابزار
 • کارگاه جوش
 • کارگاه مدل سازی و ریخته گری

تألیف و ترجمه کتاب

 • مدیریت ارتباط مشتری CRM و داده کاوری ، دکتر رضا سمیع زاده
 • مباحثی در تحقیق در عملیات پیشرفته با نگرش کاربردی ،دکتر محمدعلی صنیعی منفرد
 • رساله ای در تثبیت و کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مهندسی سیستم ها و علم مدیریت ،دکتر محمدعلی صنیعی منفرد
 • مدیریت زنجیره بحران، مهندس سودابه نامدار زنگنه

گروه کامپیوتر

دوره های آموزشی

 • کارشناسی : مهندسی کامپیوتر – گرایش مهندسی نرم افزار
 • کارشناسی ارشد : مهندسی کامپیوتر – گرایش هوش مصنوعی

برخی از طرح های پژوهشی

 • نرم افزار برنامه ریزی دروس ارائه شده برای هر ترم دانشکده ها ، دکتر نوشین ریاحی
 • طراحی وپیاده سازی سیستم آموزش از دور در محیط لینوکس (بخش پردازش) ، دکتر رضا عزمی
 • ارائه راهبرد مناسب برای انتخاب و به کارگیری سیستم عامل ، دکتر رضا عزمی

کارگاه و آزمایشگاه

 • آزمایشگاه ریز پردازنده
 • آزمایشگاه معماری کامپیوتر
 • آزمایشگاه الکترونیک
 • آزمایشگاه سیستم عامل
 • آزمایشگاه پایگاه داده

تألیف و ترجمه کتاب

 • طراحی و تحلیل الگوریتم ها، دکتر بهروز قلی زاده
 • ساختمان های گسسته ، دکتر بهروز قلی زاده
 • برنامه نویسی با پرل ، مهندس فریده گرجی

گروه مدیریت فناوری اطلاعات (IT)

دوره های آموزشی

کارشناسی ارشد : مدیریت IT