تشکیل کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه الزهرا

اولین جلسه کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه الزهرا در تاریخ سوم مهرماه سال جاری در سالن شورای ریاست دانشگاه با حضور ریاست دانشگاه، معاونین، مسئول امور آزمایشگاه ها ، معاون دفتر فنی و خانم دکتر اجاق نژاد عضو هیأت علمی دانشکده فنی مهندسی برگزار شد.

ابتدا گزارشی از فعالیت های مرتبط با این حوزه که در دانشگاه انجام شده ارائه شد، سپس براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کارگروه های ستادی در 4 بخش آموزش، پژوهش، فرهنگی اجتماعی و زیر ساخت، تشکیل و مسئولین هریک از آنها تعیین شد.

پدافند غیر عامل به کلیه اقدامات غیر مسلحانه اطلاق گردیده که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد.

عمده ترین هدف پدافند غیرعامل، ایمن سازی و کاهش آسیب پذیری زیرساخت های موجود و مورد نیاز زیر مجموعه های وزارت عتف بوده تا بتدریج شرایط برای ایجاد و ارتقای امنیت حاصل شود. این گونه اقدامات در اکثر کشورهای دنیا انجام گردیده و یا در حال اقدام می باشد. همراه شدن چنین اقداماتی با برنامه ریزی و هماهنگی، باعث القای یک ایمنی درون زا در اجزای مختلف می شود و ضریب امنیت اجزا را بهبود می بخشد.