• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4 1.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8 1.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

اخبار ویژه

آخرین اخبار

یکشنبه, 15 اسفند 1395 IMAGE
برگزاری کرسی چالش سنت با دین در عصر نبوی در دانشگاه الزهرا
در راستای همکاری دانشگاه الزهرا با شورای عالی انقلاب فرهنگی (دبیرخانه هیأت حمایت...
شنبه, 07 اسفند 1395 IMAGE
برگزاری کرسی ترویجی جناب آقای دکتر بارانی در دانشکده ادبیات
 در راستای همکاری دانشگاه الزهرا با شورای عالی انقلاب فرهنگی (دبیرخانه هیأت...
شنبه, 07 اسفند 1395 IMAGE
برگزاری کرسی ترویجی خانم دکتر لادن معتمدی در دانشکده ادبیات
در راستای همکاری دانشگاه الزهرا با شورای عالی انقلاب فرهنگی (دبیرخانه هیأت حمایت...
دوشنبه, 02 اسفند 1395 IMAGE
برگزاری کرسی ترویجی از فلوبر تا رمان نو در دانشگاه الزهرا
در راستای همکاری دانشگاه الزهرا با شورای عالی انقلاب فرهنگی (دبیرخانه هیأت حمایت...
سه شنبه, 26 بهمن 1395 IMAGE
کرسی ترویجی زن در کتاب های آموزش زبان انگلیسی و ادبیات پایداری در دانشگاه الزهرا برگزار خواهد شد
در راستای همکاری دانشگاه الزهرا با شورای عالی انقلاب فرهنگی (دبیرخانه هیأت حمایت...